3 Емил Димитров

43 оркестрови състави, 20 танцови оркестри и 2 салонни състави работиха в Слънчев бряг

60 години  кк „Слънчев бряг“

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                   

През 1969 г. в курортния комплекс „Слънчев бряг“ и  Несебър работиха по договор 43 оркестрови състава, от които 20 танцови оркестри два салонни състава,пет триа за жанрова музика, два дуета и трима  изпълнители. Шест от танцовите оркестри бяха чужди – два полски, два чехски, един немски и един унгарски.

Почти всички оркестрови състави, които работиха в курорта ни през сезона бяха на необходимото професионално равнище. Не е без значение, че при нас работеха оркестрови състави като „БАЛКАНТОН“,  „СОФИЯ“, оркестъра на известния наш композитор на забавна и танцова музика Стайков и др.

Освен това за пръв път тази година в бар Вариете и други наши заведения работиха известни наши вокални изпълнители като Мими Николова, Борислав Грънчаров, Йорданка Христова, Бисер Киров, Мария Мицева и др. През тази година при нас работеха и двама много известни чужди вокални  изпълнители: Калинка от Белгия и Де Кастро от Бразилия, разказва П.Каравезлиев- началник на отдел „Културни вероприятия”.

През отчетния период през 1969 г. не всички оркестри спазваха заповед № 1-2041 на комитета за изкуство и култура – София. Не можем да кажем обаче, че в това отношение сме имали някакъв ефикасен контрол, но въпроса тук не е само до контрол, а в убеждението на оркестровите състави в правилността на горната заповед и в изграждане на репертоара на оркестъра още при неговото създаване.

Именно този вече оформен репертоар не е в състояние да задавили напълно изискванията на въпросната заповед и никакви самоконтролни мерки няма да помогнат  за пълното решаване на този въпрос. В това отношение могат да помогнат и съответните съвети за изкуство и култура от където биват командировани оркестрите и набирани.

С какво може да се обясни случая, че един оркестър идвайки от София акомпанира на артистичен номер в бар „Астория“  с мелодията  „Д-р Живаго“.  Същата мелодия бе спряна от нас още на първите репетиции. Не говори ли това за слабата заинтересованост и взискателност от страна на местните органи на съветите за изкуство и култура и тези на Балкантурист. Независимо от посочените слабости, през отчетния период по отношение на репертоарната политика беше направено значително много.

Все повече в нашите заведения се чуваха хубавите български песни. Бяха разпространявани естрадните мелодии на наши известни композитори на естрадна и танцова музика,

Правилника за вътрешния ред на оркестровите състави и вокални изпълнители ги задължава към една системна подготовка чрез провеждане на репетиции. Малко са обаче оркестровите състави, които професионално подхождаха към своята квалификация, а трябваше да бъдат принуждавани с различни мерки да провеждат репетиции.

Явно е , че в бъдещия правилник за работата на оркестровите състави трябва ясно да се изрази това задължение на всеки изпълнител и неговото неизпълнение да се счита като неуплътняване на работното време и съответно да бъдат налагани санкции.

Независимо от факта, че тази година беше изработен график за работното време на оркестровите състави и вокалните изпълнители за всяко заведение по отделно имахме случаи когато същият не се спазваше. Тук вината трябва да подобрим в слабия контрол от страна на отдела и най-вече в управителя на заведението.

В редица случаи последният не само не спомагаше за стриктно изпълнение на графика, но и и беше фактор за неуплатняване на работното време и ощетяване на предприятието. В нашите заведения например работното време е до 24.00 ч. оркестровия състав следва да приключи работа в 23.30 ч. Но какво се получава:  по нареждане на управителите нашите оркестри свириха до 23.00 ч., т.е. половин час преди определеното работно време.

Имаме много случаи когато управителите викат оркестровите състави за да си събират сметките и пр. Крайно време е всички оркестрови състави да се считат като част от колектива на съответното заведение. В този порядък трябва да отбележим, че управителите на заведенията проявяваха интерес към външния вид на изпълнителите.

Нямаме случаи до сега управителите да не допуснат оркестров състав на работа без униформено облекло. Но може да кажем, че причина за това са и органите които изпращат съставите. Преди да се изпрати един оркестър на комплекса трябва да му се изисква подходящо униформено облекло.

В противен случай е необходимо съответния оркестър да бъде спрян още от София. Но факта, че имаме нужда от този оркестър кара не само тези органи но и нас самите на тази тъй съществена слабост да не обръщаме по-сериозно внимание.

През изминалия сезон имахме артистични програми както следва:

Бар Вариете, Бар Емона, Бар Русалка, Пикника и Таляна.

Без да правим подробен отчет за работата на артистите в програмите правилно ще бъде да отбележим само, че тазгодишната програма в Бар Вариете се отличаваше рязко от досегашните. Фактор за това беше на първо място много солидния, на високо професионално равнище естрадния оркестър към СГНС „СОФИЯ“.

Един балет на средно професионално ниво с важния адрес: Български ревю-балет 69, както и няколко български номера бяха от голямо значение за националните достойнства за програмата в Вариетето. Хубавият конферанс на Бригита Чолакова по предварителен сценарий и режисура спомогнаха чувствително за добрата изява на програмата в Бар Вариете въобще. Не бяха без значение и много  хубавите чужди номера, които имахме тази година в програмата на Бар Вариетето.

Независимо от нашите предварителни заявки, програмите в Бар „Русалка“ и Бар „Емона“ да бъдат кратки и евтини, то тази година същите бяха отново много проточени и крайният финансов резултат не ни задоволи. Преразхода направен за издръжка на тези две програми възлиза на около 15 хил. лв. Явно е, че за в бъдеще е задължително в  Бар „Русалка“ и Бар „Емона“ да се направят съвсем кратки програми или да приемем тези две заведения да работят като танц-бар.

Първоначалното ни решение беше р-т „Таляна“ да работи без артистична програма,но в последствие бяхме принудени да приемем една не съвсем подходяща за този обект група, Наличието обаче на такава група като сестрите Кушлеви, които са на много високо професионално равнище ни даваше възможност да използваме същите на много мероприятия на отдела. Считаме, че ще бъде правилно да се помисли за един бъдещ договор за някои от нашите обекти със същите.

На Пикника беше продължена традицията в програмата да се изпълняват кукерски и нестинарски игри и пролетни танци.

  1. КУЛТУРНО-МАСОВА И СПОРТНО-МАСОВА РАБОТА

Културно-масовата и спортно масовата работа в комплекса се организираше и провеждаше по предварително разработения оперативен план за тази цел.  Освен това всеки месец, се изработваше месечен план като се конкретизираше и допълваше годишния.

Трябва със съжаление да отбележим,че и тази година годишния плам не беше финансово обезпечен и ставаше нужда за всяко мероприятие поотделно да се водят пазарлъци със счетоводството; дали да се провежда или не и че за провеждането на тези мероприятия не били необходими  средства. Този метод в нашата работа се явява като една спирачка в разгръщането на широка културно-масова работа и проявяването  на повече инициативи от работниците в отдела.

През сезона освен мероприятията от празниците на Слънчевия бряг,  в организирането и провеждането на които отдела взема, активно участие, последният организира и маса културно-масови и спортно-масови  мероприятия по ресторантите на плажа и на спортните площадки. Добре беше организирана и проведена

Нептуновата вечер с голям концерт в чест  на бог Нептун. Организирани и проведени бяха два пъти ревюта за Мис „Плаж“ на Слънчев бряг, юбилеен концерт от най-добрите оркестри и артистични номера. Провеждани бяха ежемесечно състезания с магарета, шахматни и тенис  турнири и др. Особено оживена дейност разви руският културен център.

Там освен прожекцията на филми бяха организирани и проведени вечери на българската роза, на българската революционна поезия, на героичното минало, срещи на борци против фашизма със съветски другари, концерти на самодейни колективи от гр.Бургас.

През сезона на отдела беше даден щат за трима култур-организатори, независимо от нашите усилия и усилията на служба „Личен състав“, не можахме да  назначим удачни хора със добра езикова квалификация, масовици в работата, също което даде сериозно отражение във работата ни. Нужно е за в бъдеще сериозно да се помнели за даването на повече привилегии на тези длъжности,както и по-високо заплащане ма хонорарът им.

III. РЕКЛАМА.

Планът за рекламните мероприятия за 1969 год. Беше приет твърде късно, едва през м.ноември, което до голяма степен стана причина много мероприятията да не бъдат навреме изпълнени. Тази година стремежът беше, за печатни материали да се преговаря пряко със съответните издателства, без да използва посредничеството на ДСП „Реклама“ – гр. Бургас.

Това стана причина да видим добре трудностите които съществуват при едно ненавременно поръчване на съответния материал. Освен това самите издателства често намираха причини да увъртат и протакат нещата. Веднъж преговаряхме материалите при едни цени, а после когато работата стигнеше до печат, ни се сервираха съвсем други цени. Това ставаше причина да откажем някои издания.

През годината бяха отпечатани кар-менюта на ресторантите: „Камелия“, „Ориент“, „Магура“, „Лонгоза“ и др. Хубаво меню беше отпечатано за закуски.

Изработени бяха множество материали за повишаване културата на о6служването, като табелки: “ Почистете“, ‘Не смущавайте”, номера за маси, отличителни знаци за сервитьорите и др. Изработени бяха двадесет светещи табла на атракционни обекти. Указателят „Паспорт на туриста“ има не само стойността на указател, но представлява едно чудесно рекламно издание на комплекса.

Неговото задържане обаче в складовете през следващата година ще намали стойността, която това издание сега има. През годината беше поставен неон на всички нови обекти, а на четири от старите надписите бяха дублирани от кирилица на латиница. Освежени бяха всички рекламни плакати и дублирани от кирилица на латиница.

Направени бяха нови 30/тридесет/ указващи знаци със символни означения по тях. При всяко културно-масово и спортно-масово мероприятие беше осъществявана реклама от ателието към отдела. Сериозна трудност в рекламната работа е липсата на един орган в предприятието ни, който да върши преводи на материалите за печат и писане на плакати и който да поема отговорност при допускане на преводни грешки. В това отношение, трябва да кажем, че до сега ползваме случайни хора и не са редки случаите на допускане на големи грешки в това отношение.

Трудност в работата на отдела е и липсата на работници за разставяне и разпространяване на рекламни плакати, печатни материали и др. Липсата на превозни средства също създава маса трудности в нормалната; дейност и провеждането на рекламната работа в комплекса.

През тази година към отдела беше създадена фотолаборатория, която до голяма степен оправда очакванията. На първо място, трябва да кажем, че чрез нея беше регистрирано всяко събитие станало в комплекса. Освен това, редица номера от програмите в баровете бяха снемани и имаше достатъчно материал за реклама на програмите в баровете.

Явно е, че е необходимо за в бъдеще да разширяваме и подобряваме дейността на фотослужбата, като усвоим и някои занаятчийски работи.

За подготовка на сезона 1970 година отдела разработи перспективни и оперативни планове за работа през 1970 год. Остава, обаче нерешен въпроса с финансовото обезпечаване на плана за културно-масовата работа. В този план сме включили редица мероприятия за провеждането на които са необходими много средства.

Може би е станало вече късно договарянето с някои окръжни инстанции за провеждане на окръжни и републикански състезания в комплекса, тъй като тези мероприятия трябва да влезнат в предварително разработените календарни планове.

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *