full screen background image
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Последните два мониторинги и ретроспекция на Общинския съвет-Несебър

 

Какво показва корелационния анализ – повишават или спадат статусите на председателите на комисии и кметът на община Несебър                                                                  

       Пред последния мониторинг на заседанието на Общинския съвет показваха, че проведените докладни записки са от:                                                                                                              

Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 21 /39/62 % + 3 пъти.                                                                                      

Дочка Маринова- секретар на Община Несебър- 1 път /1,88 % .                                                                                

 Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 1 път/ 1,88 %.                                                                Лазар Япаджиев – заместник-кмет на Община Несебър- 1 път/ 1,88%.                                                            

Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 21/ 39/62% + 1 пъти.                                               Арх.Валентин Димов- главен архитект на Община Несебър- 2 пъти/ 3,77%.                                                                                

 Инж.Клара Каравасилева-директор на дирекция „УТКСИП” към Община Несебър- 6 пъти/ 11,32%.                                                                                                                             Забележка: допълнения към 53 точки  са още 4 точки                                                                                                                  

Настоящият мониторинг за 19 ноември е по-различен. Наличният мониторинг показва за 35 точки по докладни записки по проекта дневен ред, а именно:                                                                                                                                                                                                                                

 Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 9 пъти/ 25,71 % .                                                                                      

Демир Петров –общински съветник- 1 път/ 2,85 % .                                                                                                                                                             Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър4 пъти/ 11,42 %.                                                                Лазар Япаджиев – заместник-кмет на Община Несебър- 1 път/ 2,85%.                                                            Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 20 пъти/ 57,14 %.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Корелационният анализ за обработка на статистическите данни в двата мониторинга, използвани за изучаване на коефициенти между променливи показва, че от 53 точки, те са спаднали на 35. При анализа на сравняването на  коефициентите на корелацията между двойки променливи, за да се установят статистически взаимозависимости между тях показват, има и спад в заявените точки.Първоначално докладните са били 7, а след това спадат на 5.Съотношенията за кмета Николай Димитров спадат от 39,65 % на 25,71 %, а за заместник-кмета Виктор Борисов се увеличават от 39,62% на 57,14 %.Нараства и съотношенията за председателя Румен Кулев от 1,88 % на 11,42 %.                                                       

  За разлика от докладните записки, докладванията от комисиите също са променливи:                                                                                                                                              

Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решениятана Общински съвет  докладва 4/7,54% – 6/17,14%.                                                                                              

  Върбан Кръстев – председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми докладва 6/ 11,32%- 6/17,14%.                                                                          

 Атанас Терзиев – председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейностие докладва 1/ 1,88% – 2/2,85  %.                                                                                                                                                                  Славчо Станелов – зам.председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятияе докладва 7/13,20 %- 12/34,28 %.                                                                                                                                                             

 Костадин Нищелков – председателна Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 35/66,03 % – 9/25,71%.                                                                                                                                        

  Съотношениета за Костадин Нищелков спада от 66,03% на 25,71 %, а при Славчо Станелов се увеличава от 13,20 % на 34,28 %, на Петър Тодоров- от 7,54 % на 17,14 % и на Върбан Кръстев от 11,32 % на 17,14 % и на Атанас Терзиев от 1,88 % на 2,85 %.

В двата мониторинга от статистиката е за изследването на връзка между случайните променливи.А в корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини.

Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между две случайни променливи. Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация.Те ще бъдат проверени  и установени в двата социологически сондажи от агенция „Статус” през м. декември 2018 и м.януари 2019, девет месеца преди предизборната кампания 2019 в община Несебър.

                                                                                               

  Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *