За 28 февруари е насрочен референдум за отделяне на община Обзор, съобщиха от Бургаския областен пресцентър.

Въпросът на общественото допитване е: „Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център гр. Обзор, състояща се от населените места – гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово, с. Козница„. Очаква се жителите на съответните населени места с право на глас да отговарят по време на местен референдум. Датата, определена за провеждането му е 28 февруари. Решението за свикването на референдума е след настояване от страна на местен инициативен комитет. В архивите на Областна администрация Бургас няма информация в годините назад да се е провеждала подобна процедура, което дава предпоставки да се счита, че е за първи път.

Хронологията на събитията започва с искане и подписка от инициативен комитет. След извършване на необходимите документални проверки Областна администрация предлага на Общински съвет Несебър да вземе решение за провеждане на местен референдум. Местният парламент излиза с негативно решение.

Въпреки това, с цел охраняване на обществения интерес, а именно да не бъде осуетено упражняването на правото на местен референдум, законът предвижда изрично алтернативен вариант – насрочване от страна на областен управител. Негово е и задължението да определи дата за провеждане.

Разходите и организацията са ангажимент на Община Несебър.

Обсъждането в общественото допитване предложение, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 % от гражданите с избирателни права и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума. При положителен вот на избирателите областният управител в двуседмичен срок внася доклад в Министерски съвет.