31432203_2166942586862622_850368563574210560_n-1-1024x638

85 години от преименуването на град Месемврия в град Несебър

                   

 

На коя дата е  бележитата дата на Несебър – 1930 г.,19 май 1934 г., 23 май 1934 г., 9 август 1934 или 14 август 1934

Погледнеш  ли Заповед №2820, съгласно указ №7 от 23 май 1934 г.,ще попаднеш на министъра, че: ….определям нови наименования на населените места в Царството, указани в тук приложените списъци, които съставляват неразделната част от настоящата  ми заповед.

Министърът на заповедта от Министерството на вътрешните работи и народното здраве е подписан от Петър Мидилев на 9 август 1934 г. Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник”,бр.109/14 август 1934 г.

Широко разпространен е митът, че преименуването е заслуга на правителството на министър-председателя Кимон Георгиев, дошло на власт на 19 май 1934 г. Вярно е, че заповедите са подписани от министъра на Министерството на вътрешните работи и народното здраве Петър Мидилев, но подготовката на този процес е започнала много по-рано.

Какво се случва в Несебър? На  14 август 1934  г. град Месемврия  е преименуван на  град Несебър.От 12.05.1934  до м.юни 1934 г. Христо Харизанов е освободен като председател на Тричленната комисия в Месемврия, а от  20.11.1934 до 15 юли 1936 г. Христо Христов е назначен за кмет, а градът вече носи името Несебър. *

Досега вписването на Несебър на 14 август 1934 не се е състояло, а надписването  в Кметството на Стария Несебър.Представената заповед е в екземпляр, единствен.        

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                                                             

 

 Новият кабинет предприема незабавни действия: Търновската конституция е отменена, Парламентът е разпуснат, общинското самоуправление е ликвидирано.

На 13 юни 1934 г. е издадена Наредба-закон, с която всички политически партии и организации се забраняват, а имуществото им се конфискува.Наредбата влиза в сила на следващия ден.

Изпълнителната власт ще се осъществява посредством правителствени декрети със законова сила.

…………………………………………………………………………..

  Ц а р с т в о   Б ъ л г а р и я

ДЪРЖАВЕНЪ   ВЕСТНИКЪ

 

ИЗЛИЗА  ВСЕКИ  ПРИСЪСТВЕНЪ   ДЕНЪ

 

 

________________________________________________________________            

 Година LVI  СОФИЯ, вторникъ, 14 августъ 1934 година  Брой 109

___________________________________________________________________________

 

 

         Министерство  на  вътрешните работи  и  народното здраве

 

                                                 З А П О В Е Д Ъ

                                                         №  2820

 

 

        Съгласно указъ  №7 от 23 май  1934 г., определямъ нови  наименования на населените места въ Царството указани въ тукъ приложените списъци, които съставляватъ неразделна частъ  отъ настоящата ми заповедъ.

 

        Заповядвамъ старото наименование градъ Месемврия, община Месемврия, Бургаска областъ, Анхиалска околия, за градъ Несебъръ.

 

 

 

        Градъ София, 9 августъ  1934 година

 

                                                            

                        1 Петър Мидилев Министъръ:  Петъръ  Мидилевъ

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *