OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Отменена е Наредбата за предоставяне на общински концесии в Несебър

 

 

По предложение на председателя на Общинският съвет-Несебър Румен Кулев с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници приеха решение №789 за отмяна на Наредбата за предоставяне на общински концесии.

С основанието  чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет – Несебър отмени Наредба  №  8 за предоставяне на концесии, приета с решение № 488, обективирано в протокол № 16/21.10.2005 г.

Наредбата за предоставяне на концесии е приета с решение №488/21.10.2005 на Общинския съвет при действието на отменения с ДВ, бр.36 от 02.05.2006 Закон за концесиите. В посочения брой на ДВ е обнародван нов Закон за концесиите, с който е отменен предходния Закон за концесиите, дал основание за приемане на местната Наредба за концесиите.

С оглед гореизложеното и предвид необходимостта от обективиране на актуалните   действия на Общинския съвет-Несебър  по отношение условията и реда за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии, съобразно Закона за концесиите се налага отмяна Наредбата за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.

Към настоящия момент правната уредба регламентираща предоставянето на концесии е уредена  в Закона за концесиите и в него не е предвидено компетентност на Общинския съвет с поднормативни актове /наредби/ да урежда обществени отношения, свързани с предоставяне на общински концесии.

Гласуваният нормативен акт е с правно основание на чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общинският съвет- Несебър отмени Наредба № 8 за предоставяне на концесии, приета с решение №488, обективирано в пртокол №16/21.10.2005 г.

Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *