3 _95

Несебърските общински съветници гласуваха единодушно

По една единствена точка, 18 съветници  гласуваха единодушно                                                         

Разходите на кръговото кръстовище от 100 000 стават 290 000 лв

 

Тримата заместник-кметовете на Община Несебър Лазар Япаджиев, Виктор Борисов, Иван Гургов и инж.Клара Каравасилева-директор на дирекция „Устройство на територията инвеститорски контрол върху строителството” присъстваха в Общинския съвет, сред които в съветниците беше и Пейко Янков- председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

 

На извънредно заседание на Общинския съвет в Несебър бе гласувано по решение № 1035 на 25.04.2019 г.Гласово, поименно, 18 съветници взеха решение единодушно по искане на кмета на Община Несебър Николай Димитров за актуализация на общинския бюджет.

Точката бе с три подразделения:

1.Завишава плана на приходите по бюджета на Община Несебър – §3118 – 200 000 лв.

2.Изменя плана на разходите.

Дейност 606/§5309:

Реконструкция на северна улица от о.т. 123 до о.т. 141 град Несебър било 400 000, става 350 000, а разликата е 50 000 лв.

Дейност 619/§5100:                                                                                                                                                 Реконструкция на кръгово кръстовище град Несебър било100 000, става 290 000, а разликата е от  -190 000 лв.

Дейнос 122/§5400:

Закупуване на земя Община Несебър  било 0, става 40 000, а разликата е от -40 000 лв.

Дейност 619/§5206

Аварийно частично укрепване на ПИ 61056.501.497 и ПИ 61056.501.526” по КК на с.Равда били1 000, става 201 000, а разликата е от  -200 000 лв.                                                                                               Дейност 326/§5201:

Изграждане на дом за стари хора с.Кошарица  било 300 000, става 160 000, а разликата е 140 000 лв.

3.Намаля дейност 619/ §1020 – 40 000 лв. по бюджета на Община Несебър.

Дейностите се завишават до 390 000 лв, а намаляването по общинския бюджет е- 40 000 лв.

На основание чл.60 от АПК  Общинският съвет – Несебър допусна настоящото решение за предварително изпълнение.

Максим МОМЧИЛОВ

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *