OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 12 май заседава Общинския съвет в Несебър

Първата точка в дневния ред на Общинския съвет в Несебър е за увеличаване числеността на персонола в общинското звено за самоохрана в Несебър

 

Предложението до кмета на Община Несебър Николай Димитров е по докладна записка от Христо Пенков- директор на общинското звено за самоохрана.Основанието за увеличаване на персонала е за охрана на изградения Културен център и прилежата около него площада „Жулиета Шишманова”, спортните и детските плошадки в Стария град, както и на работещата вече Обществена сграда в Слънчев бряг-запад.

Втората точка е за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър, а третата по доклад на председседателя на комисията Петър Хрусафов е за прием  на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър на второ четене.

По т.4 от Николай Кирилов Димитров – кмет на Община Несебър е предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици.

По т. 5 от Румен Кулев – председател  на Общинския съвет – Несебър е доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2016 год. на Читалищата на територията на Община Несебър от Атанас Терзиев– председател на комисия.Точка 6 е за обсъждане и приемане  на Общинска програма за закрила на детето 2017 г., която също е по доклад от Терзиев.

Освен по другите 35 точки вероятно ще има и още няколко допълнителни.

Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *