kuche-smet-marta

НЕСЕБЪР Е ГРАД НА 3000 ЛЕТА ,А НЕ КЛОАКА ЗА КУЧЕШКИ Л-НА !

KNIGI I KUCETA1

НАРЕДБА №1- ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА……..

ИМА ЛИ КОЙ ДА КОНТРОЛИРА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР ?

 

 

Чл.12./1/ / допълнена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/   Стопаните на кучета са длъжни:

1.Да регистрират в Общината вида, пола и броя на притежаваните от тях кучета в срок от 3 работни дни, считано от датата на придобиването на кучето, а при раждане на новородено куче – не по-късно от 30 дни от раждането му;

2.Да разхождат кучето си с:

                   а/  повод;

                   б/ нашийник, на който е закачен идентификационен медальон (маркер);

                   в/  намордник – за средните и едри породи;

3.Да събират фекалиите, отделени от кучето при разхождането му на публични места, като за целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица и щипка или лопатка;

4.При разхождане на кучето да носят в себе си ветеринарно-медицинския паспорт на кучето и удостоверението за регистрацията му, издадено от Общината;

5.Да представят при поискване от органите на МВР и Общинската администрация документите по т.4;

6.Да не допускат кучето да се движи свободно в неоградени дворове, междублокови пространства, входовете на жилищните сгради, както и на разстояние по-малко от 2 метра от необезопасени огради и входни врати, както и да поставят табела с текст „Внимание-куче“, на оградите и входните врати;

7.Да предадат кучето безвъзмездно в приют за бездомни кучета, ако не са в състояние да продължат отглеждането му; 

                   8 . / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да  осигурят условия за отглеждането им съгласно чл.140 от ЗВМД

         9. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане и да навлиза в чужда  собственост

                 10. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост  

                  11. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/  Да осигуряват достъп на контролните органи до обектите, където се отглеждат животните. 

/2/ При нарушение на разпоредбите на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

/3/ При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 400лв.

/4/ За стопанин на куче се счита и водещият го несобственик.

         /5/ / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/   Собствениците на домашни животни допуснали проява на агресивна реакция срещу хора и жовотни се наказват с глода до 2000 лв. вкл. 

Чл.13./1/ Забранява се:

1. Разхождането на куче без повод, нашийник и намордник на места, които не са определени изрично от Общината за тази цел, както и насъскването на куче срещу хора и други животни;

2. Разхождането на кучета на територията на учебни заведения, детски градини, здравни заведения, детски и спортни площадки.

3. Измъчването на животни по какъвто и да било начин.

4. Организирането на обществени места на боеве или представления, водещи до болка, наранявания и увреждания на животни;

5. Пашата на животни на територията на паркове, градини, депа за отпадъци, в дворовете на училищата, културните и здравните заведения, както и на местата, забранени за паша по силата на закон, подзаконов нормативен акт, или акт на органите на местната власт;

6. Разхождането по улиците на диви животни с цел представления, търговия или просия;

7. Отглеждането и въвеждането на животни в търговски обекти, обществени места и превозни средства от обществения транспорт, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.

8. / изменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, както и в общите части  и дворове на сградите-етажна собственост без съгласието на всички собственици. 

         9. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ събирането, оглеждането, храненето на безстопанствени животни в междублоковите пространства, терени частна и общинска собственост 

         /2/ / допълненa  с  решение № 456 от протокол № 15/30.05.2013г. /

При нарушения на разпоредбите на ал.1, от т.1 до т.9  на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

         /3/ / допълненa с  решение № 456 от протокол № 15/30.05.2013г. /

 При повторно  нарушение на разпоредбите на ал.1, т. От 1 до 9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 500лв. 

         /4/ /отменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ При нарушения на разпоредбите на ал.1, т.4, т.6, т.7 и т.8 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

         /5/ /отменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ При повторно извършване на нарушение по ал.1, т.5, т.6, т.7 и т.8 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 200лв. 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

  One thought on “НЕСЕБЪР Е ГРАД НА 3000 ЛЕТА ,А НЕ КЛОАКА ЗА КУЧЕШКИ Л-НА !

  1. пинчер

   ей сега се изклецах в една чиииииста тревичка,таман я бяха почистили чистачките Те еколожките ще ме хванат за опашката като работят от колата си….

   Reply

  Вашият отговор на пинчер Отказ

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *