27_1829

Кой е капитан-лейтенант Иван Полозов от надгробния надпис в Несебър?

7_89Максим Момчилов

 

 

 

През 2019 се навършват 190 години от Руско-турската война, където бойните действия в  Несебър /Месемврия/  започват през 1829 г. Тук на 25.11.1829 г. е погребалната плоча на Иван Полозов,открита по-късно през 2013 г.                                                                                                

 

Кой е  капитан-лейтенант Иван Полозов от надгробния надпис в Несебър?

 

Снимки: Любен Манолов

 

На археологически проучвания, финансирани от музей „Старинен Несебър“ в църквата „Св. Йоан Кръстител“ в Несебър през 2013 г., е отново открит надгробен надпис, за който сведение дава още през 1991 г. дългогодишният директор на археологическия музей в Несебър и изтъкнат изследовател на археологическото и историческото наследство на града Жана Чимбулева.

Надписът е бил открит от изследователката в църквата „Христос Пантократор“.Според консултация с дългогодишния екскурзовод в музея в Несебър Васил Кърлев надписът е бил в цървата „Старата митрополия“.

 

Приема се, че ако второто сведение не се отнася до временно преместване на надписа, вероятно става дума за недоразумение. Така или иначе проучвателите на църквата „Св. Йоан Кръстител“ през 2013 г.: Тодор Марваков, Мартин Гюзелев и Константин Господинов, откриват надписа в югозападния ъгъл на църквата, върху пода, без конструктивна връзка с него, което е свидетелство, че е бил преместван.

Надписът е покрит с отпадъци от времето на ползването на църквата за търговска галерия от един виден наш творец, остатъците от чието присъствие стояли още забити по стените и в средновековната мазилка на църквата.Константин Господинов от РИМ-Бургас пише в „Будител”-2015 г., че надписът е четириредов, върху мраморен блок с формата на пресечена пирамида с правоъгълни основи. Върху малката основа е издълбан надпис на руски език, който гласи:

„Здгъсь Похороненъ Командиръ плгънен | наго у турокъ корвета наименованного | Ольгой флота Капитанъ-Лейтенантъ Полозовъ Ноября 25 дня 1829 года.“*

Лицевата страна на мраморния блок, на която е надписът, е с размери 80 см х 36 см, дебелината на блока е 22 см. Височината на целия надпис е 25 см, височината на буквите от 2 до 3 см.

 

Кой е капитан-лейтенант Полозов от надгробния надпис, открит в Несебър?

Малко са данните за човека – участник в Руско- турската война от 1828-1829 г., отишъл си без време от този свят на 25 ноември 1829, разболявайки се от чума.

Пълното му име е Иван Тимофеевич Полозов. Роден е, може би, през 80-те години на XVIII в. Член е на рода Полозови – една от най-старите дворянски фамилии на Костромския край в Русия. За него знаем най-много благодарение на прекрасното изследване на руския учен А. Григоров.

Иван Тимофеевич Полозов е син на Тимофей Михайлович Полозов и Аграфена Андреевна Полозова, по баща Тарбеева, които имали общо трима сина и две дъщери. Едната от сестрите на Иван Полозов – Федосья Тимофеевна Невельская, по баща Полозова,умряла през 1854 на 67 г., е била женена за Иван Алексеевич Невельской (1774-1823) – също моряк.                                                                                                                                                Едно от децата им станал известният мореплавател, географ и военен – адмирал Генадий Иванович Невельской (1813-1876), разширил територията на Русия в Далечния изток и същевременно доказал, че Сахалин е остров, а устието на р. Амур е плавателно.

Представителите на рода Полозови са имали важно място в историята на Ярославския и Костромския край.

Същевременно много от мъжете в тази фамилия са служили както във флота, така и в други родове войски, като са достигнали до различни чинове.

Иван Тимофеевич Полозов и единият от братята му – Петр, завършили Морския корпус. За Петр има данни, че бил мичман през 1808 г. Иван Тимофеевич Полозов служил в Черноморския флот, кьдето бил и през годината на войната с Наполеон – 1812 г. По време на Руско-турската война през 1828-1829, преди да почине, вече имал чин капитан-лейтенант, едно от най-високите военни нива във фамилията дотогава.

Във флота на Русия по това време капитан-лейтенантският чин е малко под средното ниво в йерархията в руския флот.Този чин се е появил след 1706 г., поставен под адмиралите, капитаните и комендера (последният малко по-късно е премахнат) от една страна, и над лейтенантите, от друга.

Така в началото на XVIII век капитан-лейтинантът е девети по ред след започващите от най-старшия – първи ранг до последния офицерски – дванадесетия. При развитието на императорската флотска йерархия, чинът на капитан-лейтенантът ту бил премахван, ту отново учредяван, докато се стигне до 1885, когато окончателно бил заменен от други чинове на съответното рангово ниво. В най-близката до времето на службата на Иван Полозов промяна – 1798 г., капитан-лейтенантският чин бил се издигнал на осма позиция по старшинство.

……………………………………………………………………….

* В надписа от Несебър е катего­рично, че Иван Тимофеевич Полозов е бил капитан на корветата „Ольга“. Та­ка надписа  дава възможност да се на­прави принос в руската Военноморска ис­тория, за която досега е останал неизве­стен фактът за първия командир на „Оль­га“. Явно твърде краткият живот на По­лозов след назначаването му за капитан е причината това да не бъде отбелязано във флотските архиви и да убегне от вни­манието на историците на руското море­плаване..

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *