1-1 IMG_1524

За последния /и първия/ мониторинг на Общинския съвет –Несебър за 2020 г.

                                                                                                                  Количествените  аналииз показват, че с най-висок статус са:  съветникът Костадин Нищелков и заместник-кметът на Община Несебър Виктор Борисов                                                                                                                                                                                                                                            

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                      

  След последния мониторинг на заседанието на Общинския съвет показват, че проведените докладни записки са от:                                                                                                                                                        

Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 2/6,06%                                                                                        

Иван Гургов- заместник-кмет на Община Несебър- 2/6,06 % .                                                                                 Виктор Борисов- заместник- кмет на Община Несебър- 25/75,76 %                                                                                  

Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 4/12,12%.                                                                                                

Наличният мониторинг, използван за изучаване на коефициенти между променливи показва, че точките са 33,а на първия мониторинг през м.февруари 2020 г. точките са били 39. При анализа на сравняването на  коефициентите на корелацията между  променливите, за да се установят статистически взаимозависимости между тях показват, че първият мониторинг на заседанието на Общинския съвет в първата Нова година цитираните докладни записки са:                                                                                                          Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 3/7,69%.

Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 9/23,08 %.

Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 27/69,23%.

Съотношенията за заместник-кмета Виктор Борисов се увеличават от 69,23 % на 75,76%, за председателя Румен Кулев показателят спада от 23,08 % на 12,12 % и за кмета Николай Димитров от 7,69% спада на 6,06%                                                                                                        В мониторинга от докладните записки, докладванията от комисиите през м.февруари 2020 г. са както следва:

Николай Киров:заместник – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет  докладва 11/28,20%.

Георги  Манолов– председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности докладва 1/2,56 %.

Славчо Станелов – зам.председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия докладва 14/35,90 %.

Красимир Мавров: заместник – председател Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 13/33,33 %.

За разлика от докладните записки, докладванията от комисиите  през м.декември 2020 г. стават променливи:                                                                                                                                              Петър Хрусафов –председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решениятана Общински съвет  докладва 3 пъти/9,09 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Върбан Кръстев – председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми докладва  7 пъти/21,21%.                                                                                                                                                       

Славчо Станелов – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия е докладва 7 пъти/21,21 %.                                                                                                                                                             

Костадин Нищелков – председателна Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 16 пъти/48,49 %.                                                                                                                                        

Съвпадението на съотношението за Славчо Станелов от 35,90 % спада до 21,21%.

В настоящите  мониторинги от количествения анализ е за изследването на връзка между случайните променливи.А в корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини.

Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между петте случайни променливи.Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация.

Те бяха проверени  и установени в допитващите сондажи от агенция „Статус” през м. февруари и м.декември 2020 г.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *