2 _0245

Постигнаха съгласие за ОИК-Несебър

Първоначално Общинската избирателна комисия в Несебър беше от 11 членове, след това от 12 заради неползотворен остатък, а накрая се получи от 13

По предложение на Златко Димитров от ГЕРБ с единодушно съгласие за председател на ОбИК –Несебър бе избарана Силвия Димитрова-юрист, председател и на настоящия мандат на комисията

 

Максим МОМЧИЛОВ

Упълномощените представители на партии и коалиции от партии от: „ГЕРБ”, „БСП за България”, „Обединени патриоти”, „ДПС”, „Воля”, „Демократична България – Обединение” уважиха поканата на кмета на Община Несебър и се явиха    на консултации за определяне състава  на Общинската избирателна комисия /ОбИК/. Всеки от тях представи изискуемите документи за участие в консултациите.

Консултациите проведе  заместник-кмета на Община Несебър Виктор Борисов заедно с началника на отдел „Правно обслужване“ – Веселин Радев и началник на отдела „ГРАО”- Гергана Тодорова

 

По т.1 представителите на политическите партии и коалиции представи пълномощно, удостоверение за актуално правно състояние или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, както и писмено предложение за членове на ОбИК, дипломи за завършено образование и декларации.

 

По т.2 от присъстващите приеха разпределение на квотите съгласно т.12.1. от Решение 600 – МИ/09.08.2019г. и предвид това, че всички партии и коалиции направиха предложения за всички членове на които имат право, общия брои на членовете на ОИК се получи 12, наложи коалиция „Обединени патриоти“ – с най-голям неоползотворен остатък  да предложи още един член на ОбИК. Така общия брой на ОИК се получи 13.

                                                                                                                                                                                                                                        1 силвия димитрова IMG_4830Преупълномощеният Златко Димитров,предложи  председателското място да бъде заето от квотата на пп „ГЕРБ“ в лицето на Силвия Димитрова – юрист и председател на ОбИК -Несебър в настоящия мандат, а останалите трима: Светослава Наумова – юрист, Зорница Кудова – юрист и Симеон Чокелиев – юрист, за членове.Димитров предложи и резерви за пп „ГЕРБ“ – Мая Георгиева и Александър Георгиев.

 

Упълномощеният Димитър Топалов от коалиция „БСП за България“, предложи за секретар на ОбИК Десислава Николова – юрист /секретар в настоящата ОбИК,  Веселин Радев – юрист за член на ОбИК, Ангел Карастоянов – за член и Диана Атанасова – за член и резерви: Филип Бабев, Георги Когелов.

 

От коалиция от партии „Обединени патриоти“  упълномощеният Иван Иванов от „Атака” предложи Жулиета Белева – юрист; Атанас Драмчев от „ВМРО-БНД“ предложи Виолета Попова – юрист и резерва Десислава Стоянова – руска филология, а Александър Крилов от НФСБ се самопредложи.

След дебатите, все още не стана ясно за какви позиции са предложенията, но за полагащи им се две места в ОбИК се установи, че има три предложения.В тази връзка Иван Иванов подчерта, че има вътрешно коалиционно споразумение, /за разпределение на квотите за участие на коалиционните партньори при участие в консултациите за ОбИК – местни избори 2019 г./, според което представителя на пп „Атака“ е определен за община Несебър и би трябвало неговото предложение да е за зам.председател. Установи се, че според същото споразумение за втори член квотата е дадена на пп „ВМРО-БНД“ и би следвало предложението на пп „НФСБ“ да се счита за резерва.

Неслян Тодорова от пп „ДПС“, предложи за зам.-председател на ОбИК Евдокия Делибалтова – юрист и зам.председател в настоящата ОбИК.

Ирена Окишелова – икономист, от пп „Воля“ се самопредложи за член на ОбИК, а за резерва Бранимира Борисова – Цонева.                                                                                                                    Таня Панайотова-Маркова – юрист, от коалиция „Демократична България-обединение“ се самопредложи.

По т.3 последваха дебати за разпределение на ръководните позиции в ОбИК. След разисквания се взе единодушно решение да бъдат разпределени по следния начин: председател – пп „ГЕРБ“, заместник- председатели: 1 от пп „ДПС“ и 1 от коалиция „Обединени партриоти“, секретар – коалиция „БСП  за България“.

Останалите предложения на политическите партии и коалиции, заеха местата на членове в ОбИК, а с протокола от  единодушното решение  Централната избирателна комисия ще прецени кои две предложения на коалиция „Обединени патриоти“ да останат в ОбИК.

На консултациите  присъстваха: пп „ГЕРБ” Златко Димитров и Мая Георгиева, коалиция „БСП за България“:Димитър Топалов и Яни Янулов,коалиция „Обединени патриоти“:Иван Иванов- „Атака”,Атанас Драмчев-„ВМРО-БНД” и Александър Крилов-  НФСБ, пп „ДПС“ Неслян  Тодорова, пп „Воля“:Ирена Окишелова и пк „Демократична България – обединение“:Таня Панайотова – Маркова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *