full screen background image
Strandzha_2018_100dpi-2

21 март – Световен ден на Гората

 

 

БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ КАРТОГРАФИ И ЛЕСОВЪДИ

С ОБЩА ГРИЖА ЗА ГОРИТЕ НА ИЗТОЧНА ТРАКИЯ

 

Strandzha_2018_100dpi-2През последните години наша неправителствена организация – Българска картографска асоциация (БКА), уверено и професионално завоюва своето място в международната картографска общност. Картографията е занаят, чиято история се пише с хилядолетия, а признанията в него идват само с безпорни постижения.

За по-малко от десет години БКА успя да обедини и формира професионална общност, да бъде приета и утвърдена като национален представител в международната картографска асоциация ICA (присъдружна организация на ООН), да организира поредица от форуми и изложби, национална програма за участие в Международната година на картата (2015-2016), да спечели за своята кауза 43-то и 44-то Народно събрание на РБългария, да осъществи  представителна изложба в седалището на ООН в Ню Йорк с най-голямото дарение от български карти, атласи и издания на библиотеката на ООН и да започне подготовката на престижна научна проява – 7-та Международна конференция по картография и ГИС, м.юни 2018 г.,Созопол.

Стъпкайки на своите постижения, авторитетно управление и дейността си в националните и международните среди, преди година БКА се зае с „меко” въвеждане на международни правила в създаването и издаването на картографска продукция у нас. Избран бе пътя на доброволното сертифициране и устояването на процедура с академичен привкус.

Дълго време никой не се осмели да поеме по строгата пътека на сертификацията на картографски продукт. Една година след нейното въвеждане са гласувани, удостоени и огласени само два картографски продукта. Вторият от тях – картата „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхваща държавната граница между РБългария и РТурция по протежение на 182 км. Картата ще остане в историята на българската картография като пионерен проект в съвместната работа между български и турски картографи и лесовъди.

На 27  февруари 2018 г. УС на БКА удостои проекта със сертификат № 0002 за качество на картографски продукт. Това стана след като с успех беше показан на изложба в Бразилия и отчетен от турската страна за принос в участието в Международната година на картата.

По този повод се обърнахме към д-р Стефан Пейков, член на БКА и ръководител на международния екип осъществил трансграничния проект, който освен карта включва и стратегия за борба с горските пожари в Странджа планина.

Сертификат

Нашият въпрос беше: ЗАЩО КАРТАТА „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ  Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ” ПОЛУЧИ НАЦИОНАЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ?

д-р Стефан ПЕЙКОВ –

член на Българска картографска асоциация:

 

В изпълнение на трансграничния проект „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ бе проектирана и изработена оперативна карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км. Картата изобразява релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на горските територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите, привличащи голям брой посетители, вкл. мигранти, които повишават пожарната (ине само нея опасност в района на Странджа.

Избраната координатна система на картата UTM, WGS 84 осигурява съвместимост в работата на специализираните служби в двете съседни страни, включително обмен и обработка на GPS информация за пожарите и нарушителите, постъпваща в реално време.

От българска страна картата обхваща гранична част от територията на ЮИДП – Сливен: ТП ДГС – Царево, ТП ДГС – Кости, ТП ДГС – Малко Търново, ТП ДГС – Звездец, ТП ДГС – Средец, покриващи участък от държавната граница с дължина 154 км., изцяло съвпадащ с „оградата”.

От турска страна в проекта е включена територията на ГД – Къркларели и ГД – Демиркьой на РДГ – Истанбул, която покрива участък от държавната граница с дължина 170 км.

При създаването на картата, участниците в проекта от българска и турска страна обмениха голям обем информация за състоянието на граничните горски участъци и изградената противопожарна инфраструктура от двете страни на държавната граница. Новата карта е изработена в съответствие с концепцията на Комисията по картография за ранно предупреждение и управление при кризи към Международната картографска асоциация (ICA). Тя е насочена към разработването и прилагането на международни стандарти при картографирането за ранно предупреждение и защита при бедствия. За целта е проектирана и въведена асоциативна знакова система за картографска визуализация на специалното съдържание в обхвата на проекта.

Отчитайки пионерния характер на проекта и значението му за ЕС по предложение на Българска картографска асоциация, Международната картографска асоциация (ICA) прие новата карта на „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ да носи знака на обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.

Турската Национална комисия за Международната година на картата обяви и отчете трансграничната карта за успех на страната си в Международната година на ООН. Създадената карта позволи на двете съседни страни да набележат мерки за надграждане и разработка на нови проекти, които да развият – с помощта на високите технологии, мониторинга и контрола върху горските пожари, както и да се ускори създаването на свързани центрове за превенция и контрол на горските пожари, и по-общо трансграничния капацитет на двете страни.

В картата детайлно е разработена бреговата линия на Черноморското крайбрежие – от нос Форос край Бургас до Каикьой (Мидия) с крайбрежните гори.

Както бе предвидено картата бе издадена като стенен вариант в ограничен тираж – за целите на двете страни и техните специализирани органи. Закъснява издаването и като специализирана информационна дипляна, която да подпомогне обучението и местната администрация в борбата с бедствията, с приоритет на горските пожари в двете съседни страни.

Новата карта на граничните горски райони на Р. България и Р. Турция бе представена още през 2015 г. – първо в Бургас, на заключителна конференция по трансграничния проект, чийто водещ изпълнител бе Регионалната дирекция по горите – Бургас, една от най-старите български горски служби.

В заключителната конференция взеха участие представители на всички заинтересовани страни.

По решение на Българска картографска асоциация – национален представител в Международната картографска асоциация  (ICA), картата на Странджа/Йълдъз бе представена и забелязана на годишната картографска конференция в Рио де Жанейро (Бразилия), на изложба в София и на специалната изложба по покана на 43-то Народно събрание на Република България в сградата на парламента ни.

В усвояването на новия продукт пролича една слабост на нашата страна – неспособността научно-приложната разработка да се превърне в предимство в международния диалог.

Присъждането на национален сертификат №2 за качество на картографския продукт на българските дружества Картгео – Троян и Геопан – Бургас създава нова възможност за трансгранично сътрудничество в полза на двете страни.

На първо място българските картографи улесняват двете съседни страни в издаването на първата европейска карта на все повече привличащата внимание българо-турска граница. Районът има потенциал за истинско откриване на непозната част на Европа, изключително богата на природни и културно-исторически забележителности.  Препятствие е липсата на инструмент, който да улесни  откритието със средствата на съвременното геопространствено представяне. Става дума за Бургаска, Ямболска и Хасковска области от българска страна и Одрин и Къркларели от турска страна. Това пространство се заема от масива на Странджа и Сакар планина, като отделните предпланини на Странджа продължават и завършват до Тракийския Босфор. Първите европейски картографи обозначават тази част на континента с името „Провинция Европа”…

Примамлива е переспективата за издаването на първата европейска туристическа карта на Източна Тракия обхващаща целия физикогеографски масив на Странджа и Сакар планина, с тяхното все още непознато в ЕС културно-историческо и природно богатство. Тази инициатива отговаря напълно на целите, които си поставяха с проведената Международна година на картата, подкрепена от ООН като глобална кампания. Тя би получила и стимулираща подкрепа от европейската научна и културна общност и ще отговаря напълно на нуждите на деня. Тъкмо тази насока е и основна ос в новия етап на програмата България – Турция.

Ето това подсказва решението на националния ни представител в Международната картографска асоциация – БКА, да удостои със сертификат №2 създадената картографска основа – в подкрепа на развитието и надграждането на трансграничния проект „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“. Необходимо е обществено внимание и подкрепа на стореното от българската картография за горите в Източна Тракия.

 

На Снимките:

  1. Карта „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“.
  2. Сертификат за качество на картографски продукт.

 

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *