Община-Поморие

Съветниците от БСП в Поморие бранят пристанището на града

На свое редовно заседание, проведено на 25.03.2016г. Общинския съвет на община Поморие прие решение за  промяна  на предназначението на  пристанище Поморие от публична в частна общинска собственост и даде съгласие за безвъзмездното му прехвърляне в полза на държавата.

Общинските съветници от БСП се противопоставиха категорично на това решение, като аргументираха своята позиция с липсата на мотиви от страна на вносителя и с отсъствието на правна и финансова обосновка, която да доказва, че решението е в полза на местната общност. На практика с това решение общината се отказва безвъзмездно от един от най-големите си активи, предоставен й с решение на Министерския съвет през 2007г., който може да й носи приходи,  без да е ясно защо.

В писмо до областния управител социалистите наред с горните аргументи,изтъкнаха, че решението за безвъзмездно прехвърляне на държавата на поморийското пристанище е прието в нарушение на Закона за общинската собственост, според който за да е то законосъобразно е необходимо „ за” да гласуват три четвърти от всички общински съветници, каквото мнозинство липсваше при провеждане на гласуването.

Отчитайки обективно създалата се ситуация и наличните документи областният управител на област Бургас със своя заповед върна за ново разглеждане оспореното решение на Общински съвет Поморие. Предстои в 14 дневен срок да се проведе ново заседание на Общинския съвет, на което върнатия акт може да се отмени, измени или приеме повторно.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *