Определените 35 млн. лв. за ремонт на Зимния дворец на спорта в София отиват за многофункционалната спортна зала „Арена Бургас“. Това стана възможно след промяна на постановление от 2014 г. по време на днешното заседание на Министерския съвет.

През изминалите години проектът за Зимния дворец в столицата не е реализиран поради възникнали административни процедури и производства. В резултат на това предоставените средства са вложени по банкови сметки на „Академика 2011“ и не могат да бъдат използвани за друга цел. Целесъобразно решение в създадената ситуация е средствата да бъдат инвестирани в алтернативен значим проект.

От Брюксел Борисов спря и ремонта на Зимния дворец

Обновена

От Брюксел Борисов спря и ремонта на Зимния дворец

В огледалото виждал себе си

През 2014 година община Бургас е започнала реализирането на проект за изграждане на многофункционална спортна зала „Арена Бургас“. Общината е осигурила началното му финансиране, след което неговото реализиране е спряно поради необходимост от дофинансиране и търсене на подходящ партньор за управление на проекта.

КЗК отмени спирането на поръчката за ремонт на Зимния дворец

КЗК отмени спирането на поръчката за ремонт на Зимния дворец

„Академика 2011“ ЕАД е 100% държавно дружество. В неговите активи са едни от най-големите спортни обекти в България. Ползите за него от участие в проекта са свързани с придобиване на собственост върху спортното съоръжение, както и последващото негово управление. Тези цели кореспондират с провежданата от Министерство на младежта и спорта единна държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм, гласи съобщението на Министерския съвет.