IMG_20210401_102639 (1)

Общински предизборен щаб на БСП – Бургас изразява остър протест

Общински предизборен щаб на БСП – Бургас изразява остър протест срещу Указанията на Общинска администрация – Бургас давани на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Бургас за задължително предоставяне от членовете на комисиите на банкови сметки за изплащането на възнагражденията за участието им в Парламентарни избори 2021.

Тези действия на общинската администрация са в противоречие с нормите установени в Изборния Кодекс методическите указания на ЦИК и указанията на РИК– Бургас от 31.03.2021 г.

Освен това с тези изисквания на общинската администрация финансово обременява допълнително голяма част от участващите членове на СИК непритежаващи лични банкови сметки.

Ние смятаме, че не следва членовете на СИК да се лишават от възможността изплащането на тези възнаграждения да се извършва и в брой на каса в община Бургас:

 

 

 

https://rik02.cik.bg/ns2021

31.03.2021

ПО ПОВОД ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СИК

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ТЕРИТОРИАЛНИ ДИРЕКЦИИ

 

ИЗПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ПО ТРИ НАЧИНА, ПО ВАШ ИЗБОР:

В БРОЙ НА КАСА, ПО ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА, ИЛИ ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ БАНКА ЗА БАНКОВА СМЕТКА, АКО Е ВАША ЛИЧНА.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ ПЛАТЯТ ПО БАНКОВ ПЪТ, ПОСОЧЕТЕ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ IBAN НА ВАША ЛИЧНА СМЕТКА.  

АКО ПОСОЧИТЕ БАНКОВА СМЕТКА НА ДРУГ ТИТУЛЯР,  ЗА ДА ВИ ПРЕВЕДАТ ПАРИТЕ ТАМ, ТОЙ ТРЯБВА ДА Е УПЪЛНОМОЩЕН (С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА)

ИЗПЛАЩАНЕТО ЩЕ Е ПО ГРАФИК, ЗА КОЙТО ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПУБЛИКУВАТ СЪОБЩЕНИЯ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


 • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

One thought on “Общински предизборен щаб на БСП – Бургас изразява остър протест

 1. Дафинка Главанска

  Общината си превишава правомощията и спрямо ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ с посл.изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г. Там ясно е описано кога и в какъв размер е допустимо плащане в брой. „Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
  1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
  2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
  (2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.“
  Не зная да има възнаграждения за участие в СИК в размер по-високи от 10.000 лв. за да настояват за плащане непременно по банков път. Това е превишаване на правомощия според мен и цели отказ от участие на представителите на опозицията в секционните избирателни комисии.

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *