full screen background image

Като впечатляващи, определи резултатите на бургаските полицаи за 2015 година, министърът на вътрешните работи – Румяна Бъчварова

Като впечатляващи, определи резултатите на бургаските полицаи за 2015 година, министърът на вътрешните работи – Румяна Бъчварова, която заедно с главния секретар на МВР – главен комисар Георги Костов бе в крайморската дирекция по повод годишния анализ на дейността на ОДМВР – Бургас.

Според министър Бъчварова „бургаската дирекция работи много добре, като това е показателно и от статистиката, и от мненията на всички институции, работещи с дирекцията. Резултатите са впечатляващи и показват много добър професионализъм. Сред основните предизвикателства пред бургаските служители на реда е предстоящия летен сезон в Слънчев бряг, като предстои оптимизация с оглед запазване на добрите резултати по охраната на курорта от последната година. Тези резултати са оценени и оценяват и от представителите на държавите, които имат свои туристи тук”.

Главният секретар на МВРР – главен комисар Георги Костов също подкрепи министър Бъчварова в оценките и за дейността на ОДМВР – Бургас през 2015 годишна, като изтъкна че крайморската дирекция е най-натоварена в национален мащаб, изпреварвайки полицията в Пловдив, Варна и столицата. „На фона на миграционния натиск от Турция и изключително добре обезпечения, спрямо минали години, туристически сезон, в ОДМВР – Бургас има регистрирани близо 800 престъпления по-малко от минали години и внушителен процентен спад в регистрираната престъпност. Разкрити са и близо 600 повече престъпления”, уточни главният комисар.

На годишния анализ на ОДМВР – Бургас присъстваха Областния управител на Бургаска област – Вълчо Чолаков, кметът на Бургас – Димитър Николов, кметовете на общините от Бургаска област, както и административните ръководители и представители на районни, окръжни и апелативни прокуратура, съд и следствена служба, които също оцениха високо степента на професионализъм и постигнати резултати в дейността на бургаската полицейска структура, както и доверието, спечелено сред гражданите.

Кметът на Бургас – Димитър Николов декларира безрезервната си подкрепа за дейността на полицейските служители в крайморския град, като изтъкна положителните резултати, постигнати с промените в организацията на контролно-пропускателния режим в нощните и питейни увеселителни заведения на територията на Община Бургас. Той заяви и готовността си да подпомогне изграждането на новата сграда на Четвърто Районно управление – Бургас в к-с „Меден Рудник”, която да повиши материалните условия, в които да работят полицаите, обслужващи най-големия бургаски комплекс и прилежащите към него квартали.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА

ОДМВР БУРГАС ЗА 2015 година

 

 

І. КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

За отминалата 2015 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 8 392 престъпления / при 8 761 за 2014 год. /. Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ и Пето/ и на територията на Община Несебър.

Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността – 55,80 % при 60,41 % за аналогичния предходен период. Второ място в структурата заемат общоопасните престъпления с относителен дял от 23,90 %, при 21,37% спрямо предходния период. На трето място са престъпленията против стопанството с дял от 4,81%, при 3,90% на 2014 г. Делът на престъпленията против личността е 3,86 %, при 4,05 % за 2014 г.

През 2015 год. са регистрирани 324 престъпления против личността при 355 за същия период на 2014 г. Разкрити са 127 престъпления против личността при 89 за същия период на 2014 г. Установени са 115 извършители при 93 за миналия аналогичен период. От минал период са разкрити 84 престъпления против личността с 99 извършители при 70 престъпления с 90 извършители за 2014 г.

За отчетния период има регистрирани 11 умишлени убийства, като всичките са разкрити, при 3 умишлени убийства за предходната година.

Регистрирани са 166 телесни повреди за периода, разкрити са 47. Установени са 53 извършители.

Регистрираните през периода престъпления против собствеността са 4 682, с около 11,54 % по-малко спрямо предходната година, като разкриваемостта бележи ръст с около 6 пункта. Установени са 910 извършители. Разкрити са и 454 престъпления, регистрирани в предходни периоди с 645 извършители.

През 2015 г. работата по предотвратяване, пресичане и разкриване на извършваните грабежи бе приоритетна за ОДМВР – Бургас, което доведе до намаление с над 23 % на регистрираните грабежи. Разкрити бяха 33 с установени 37 извършители. Разкрити са и 35 грабежа от предходни периоди с 56 извършители.

През периода се наблюдава намаление на регистрираните кражби с около 13,03 % по-малко от предходната година, като те представляват 46 % от общо регистрираните престъпления. Процента на разкриваемостта бележи ръст с около 6,8 %, като са установени 757 лица извършители на кражби. Разкрити са и 320 кражби от минали периоди и са установени 487 извършители.

От регистрираните 260 измами са разкрити 21. Установени са 23 извършители. Разкрити са 38 измами от минал период с 40 извършители.

Регистрираните през периода престъпления против стопанството са 404. Отчита се ръст от 18 %. През 2015 г. са разкрити 220 престъпления против стопанството с установени 232 извършители, като процентът на разкриваемост е увеличен с около 15 пункта. Приключени са 52 досъдебни производства от предишен период с установени 61 извършители. Престъпленията, свързани с разпространението на акцизни стоки са 108. Разкрити са 98 от тях с установени 94 извършителя. През 2015 г. от съставните структури на ОДМВР – Бургас са иззели 143 000 къса цигари без акцизен бандерол, 740 кг. нарязан тютюн и 111 л. етилов алкохол, чист алкохолен градус / приравнен към 100 градуса/.

Общоопасните престъпления за 2015 г. са 2 005, като се отчита увеличение с около 7 пункта. Разкрити са 1 365 общоопасни престъпления с установени 1 251 извършители. Разкрити са и 220 общоопасни престъпления от предишен период с 231 извършители.

За отчетния период с най-много регистрирани престъпления, свързани с наркотици след СДВР е ОДМВР – Бургас – 390 престъпления, като работата по 308 от тях е приключила. Разкрити от минал период са и 38 престъпления. При съвместни действия и самостоятелно от ОДМВР – Бургас са иззети следните количества наркотици : над 32 кг. канабис, 5 гр. хероин, 1 кг. кокаин, 238 гр. амфетамини, над 1 кг. МДМА, 493 гр. мета-амфетамини и над 540 таблетки синтетични наркотични вещества.

Охранителната дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността през 2015 г. се характеризира с предприети засилени мерки за повишаване на пътния контрол, осигуряване на полицейско присъствие в малките населени места с цел намаляване на битовата престъпност, както и противодействие на миграционния натиск на българо-турската граница и осигуряване на обществения ред по време на организирани масови мероприятия.

С оглед обезпечаване на сигурността и обществения ред през пролетно-летния период на 2015 г. и есенно-зимния период на 2015/2016 г. бе създадена организация за патрулно-постовата дейност на територията на гр. Бургас и региона. Резултатите от дейността на «Охранителна полиция» са следните :

  1. Съставени актове – 8 540 / при 7 478 за 2014 г./
  2. Охранявани мероприятия – 1 468 / при 1 368 за 2014 г./
  3. Задържани лица – 4 784 / при 3 442 за 2014 г./
  4. Проведени полицейски операции – 2 186 / при 1 858 за 2014 г./

Във връзка с внесени промени в разпоредбите на чл. 29 от НООРТОБ, приети на 27.01.2015 г. на заседание на Общински съвет–Бургас, касаещи организацията на контролно-пропускателния режим в нощните и питейни увеселителни заведения на територията на Община Бургас, бяха извършени първоначални и последващи проверки на всички обекти от тази категория. В резултат на направените задължителни предписания и сигнални писма до собствениците на нощни заведения, за всички обекти бяха изготвени и съгласувани с РУ при ОДМВР – Бургас план за охрана и правилник за пропускателния режим. Бяха оборудвани с технически средства за персонална проверка на посетителите, камери за видеонаблюдение и съхранение на записите в регламентирания в наредбата срок. Във връзка с предприетите мерки за повишаване сигурността в нощните питейни и увеселителни заведения на територията на Община Бургас, през 2015 г. не са регистрирани инциденти.

 

ІІ. КАТ :

През 2015 г. на територията на Бургаски регион са настъпили 328 ПТП с тежки последици, при които загиналите са 36, а ранените са 384. Сравнено с резултатите за същия период на 2014 г. се отчита намаление на броя на произшествията с 141, намаление на броя на ранените с 192 и на загиналите с 7. Несъобразената скорост, като нарушение на водачите, е водеща причина за настъпилите ПТП с тежки последици. За периода са регистрирани 95 тежки ПТП с 9 загинали и 115 ранени. Съпоставено със същия период на 2014 г. са регистрирани 151 тежки ПТП с 14 загинали и 183 ранени. Отчита се намаление на произшествията с 56, на ранените с 68 и намаление на загиналите с 5.

За управление на МПС с превишена скорост през 2015 г. контролните органи са констатирали 8 753 нарушения. Съставени са 707 АУАН и 8 046 фиша.

Отнемане на предимство е следващото нарушение на водачите, довело до настъпването на 68 ПТП с 5 загинали и 74 ранени участника. Съпоставено със същият период на 2014 г. са регистрирани 86 тежки ПТП с 4 загинали и 110 ранени. Констатира се намаление с 18 ПТП, на ранените с 36 и увеличение на загиналите с 1. За неспазване на предимство през 2015 година контролните органи са констатирали 1 641 нарушения. Съставени са 777 АУАН и 864 фиша.

Следват ПТП, настъпили поради нарушения от пешеходци. Регистрирани са 5 тежки ПТП с 5 ранени граждани. Съпоставено със същия период на 2014 г. са регистрирани 23 тежки ПТП с 22 ранени и 1 загинал. Отчита се намаление на произшествията с 18, на ранените с 17 и намаление на загиналите с 1.

Общата административно-наказателна дейност за 2015 г., осъществена от сектор ПП при ОДМВР – Бургас, възлиза на 33 226 констатирани нарушения. Съставени са 14 161 АУАН и 18 773 фиша.

 

ІІІ. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО :

През 2015 г. е проведено разследване по 13 277 досъдебни производства срещу 12 648 през предходния аналогичен период. Броят на новообразуваните производства е 9 917 срещу 9 653 през 2014 г. Налице е увеличение на делата на производство с 4,97% и увеличение на новообразуваните с 2,73% спрямо предходния период.

През 2015г. броя на образуваните незабавни производства е 146, което е с 18 по-малко от 2014 г. За сметка на това, броят на новообразуваните бързи производства / 1 510/ е увеличен с 70,4% в сравнение с бързите производства /886/ през 2014 г.

През 2015 г. в законовия срок за разследване са приключени 9 310 срещу 9 475 за 2014 г. Незначителен е броя на приключените досъдебни производства извън срока на разследване – 4.

С мнение за предаване на съд са приключени 2 769 дела, от тях бързи производства – 1041, наказателни производства – 132 и досъдебни производства по общия ред – 1 596 или с 176 повече от 2014 г., когато са приключени 2 591 досъдебни производства.

За целият период на 2015 г. в ОДМВР – Бургас са образувани 104 досъдебни производства по чл. 279-281 от НК (незаконно преминаване на границата, преминаване и пребиваване на чужденци в Република България). За сравнение през 2014 г. образуваните са само 34.

 

 

Print Friendly

Автор: Пресцентър МВР-Бургас


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *