New Imagegergeergewr

ЗАВЪРШИ КАРТОГРАФСКАТА ЕКСПЕДИЦИЯ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА

 

 

Завърши картографската експедиция в Странджа, организирана от Геопан, Бургас и КартГео, Троян – членове на Българската картографска асоциация. Нейна цел бе да създаде съвременна европейска туристическа карта на Странджа в М 1:110 000. Експедицията бе осъществена в продължение на осем месеца с подкрепата на Областна управа – Бургас, Югоизточно държавно предприятие – Сливен, Регионална дирекция по горите – Бургас и странджански общини.

Картата представя площ от 7 356.8 кв. км, което ще рече: пълните географски граници на Странджа планина на територията на Р. България (3204.5 кв. км) и значителна част от планината на турска територия. Включена е и акватория на Черно море. Новият картографски продукт отговаря на всички изисквания на клас Европейски туристически карти.

В осъвременения си вариант картата-дипляна представя 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини) и 685 кв. км от Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област в обхвата на картата влизат атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно е представен старобългарският пограничен вал Еркесията, природният парк Странджа и почти цялото Странджанско черноморско крайбрежие – от протока Форос до н. Инеада (По-нататъшното развитие на проекта „ГЕОПАН&КАРТГЕО” предвижда, съвместно с организации от Р. Турция, да се картографират туристически забележителности в областите Къркларели и Одрин, достъпни по протежение на 187,5 км от общата граница между двете страни).

Завършен е проектът на европейска туристическа карта на Странджа планина`2016. Новата картата на Странджа съдържа данни за изградената инфраструктура и за туристическия потенциал на региона, дава ни подробна общогеографска информация за територията и акцентира ефективно функциониращата днес туристическа инфраструктура, оценените културни забележителности и исторически места, установените защитени територии, актуалните административни граници и др. Гърбът на картата включва рекламно-информационни карета, в които са представени избрани дейности, райони или отделни общини, акцентирани са защитени територии или значими културни и природни обекти. Теренната работа бе осъществена успоредно на изграждането на оградата на българо-турската граница. Картографската експедиция осъществи допълваща  изследователска дейност, показваща решимостта на българската страна да отстоява и развива европейската значимост на планината, и принадлежността й към зоните, представляващи световно културно и природно наследство.

Издаването на картата ще улесни местната власт, държавните, общинските и частните икономически субекти, туристическите информационни центрове и музеи, представителите на туристическия бизнес, гражданите и гостите на региона от страната и чужбина. Тя създава надеждна картографска основа, улесняваща трансграничните проекти между двете съседни държави – Република България и Република Турция.

По решение на Българска картографска асоциация, картата се издава с логотипа на: INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION за Международната година на картата, 2015-2016, обявена от ООН

 New ImagegergeergewrСъвременната туристическа карта на Странджа планина се издава като богато илюстрирана дипляна, съдържаща нова информация за обширен район с малко познат туристически и културен потенциа

 New ImagegerergergВъздушна снимка на Александър Иванов на границата между България и Турция – Резовска река.

 

 New ImageqwdwdsfefКартографската експедиция в Странджа започна през м.август 2015 г. и завърши през м.април 2016 г. с проучването на Западна Странджа и най-голямата й община Средец. Последният обект, отразен на картата е Туристическия информационен център в м. Божура (изграден в партньорство с турската община Виза, чийто център е едноименен град, някогашна столица на тракийските царе).

 New ImagefwfwwwtrПриноса на българските картографи от Геопан и КартГео бе оценен високо от Българската картографска асоциация с удостояването им със специални дипломи. Проф. Теменужка Бандрова, председател на УС на БКА и национален представител в ICA връчи наградата на д-р Стефан Пейков, председател на Геопан.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *