New ImageASDDQw

Бургаският областен управител оспори наредба

Със Заповед РД-09-9/11.03.2015 6 г. Бургаският областен управител е разпоредил да се оспорят пред Административния съд два текста на меко казано противоречивата Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове, приета наскоро от Общинския съвет в Бургас,съобщиха от СКЛС „Пиргос”  .

На практика с този акт, който е констатирал тежки правни пороци и незаконосъобразност на Наредбата, се спира възможността същата да бъде прилагана в цялост до произнасяне на съда по оспорването на Областния управител. Същевременно спортно състезателната година напредва, без никаква яснота сред спортните клубове в Бургас ще получат ли, кога и по какъв ред подпомагане за 2016 г. Много от нас вече взимат заеми, за да финансират своята спортна дейност, без яснота кога и как ще ги върнат.

Вероятно знаете, че този хаос в правоприлагането се дължи на странната идея на Председателя на Комисията по спорт към Общинския съвет, в средата на годината да прекроява по свой вкус утвърдения през годините ред за подпомагане на бургаските спортни клубове.  Не бяха взети под внимание справедливите и честни предложения на бургаските спортни деятели относно прецизиране на реда за финансово подпомагане, който да отрази спецификите на различните спортове.

Ето до какво доведе необяснимото упорство на въпросния господин – няма действаща Наредба, няма ясен ред за подпомагане на клубовете, той самият вече е внесъл докладна записка в Общинския съвет за поправяне на предложените именно от него грубо погрешни текстове, за които много от нас предупреждаваха. Ето в това се състои нормотворческия „усилен” труд на г-н  Калчо Белов – да внася промени в току що приети по негов проект и дори все още не започнали да действат Наредби, касаещи спорта. Липсата на ясна наредба за финансово подпомагане води след себе си един още по-тежък проблем.

Той се състои в това, че Наредбата за ползването на общински спортни обекти от страна на спортните клубове вече се прилага, а както е известно тя задължи клубовете да заплащат това ползване. Липсата на финансово подпомагане от една страна, а от друга – вече възникнало задължение за заплащане на наеми за базите е сигурна рецепта за унищожаването на много от клубовете, които процъфтяха през последните 7-8 години благодарение на добрата политика на Община Бургас в областта на спорта. Сега на тази добра политика изглежда ще се сложи кръст по брутално обиден и необясним начин.

 

Print Friendly

Автор: СКЛС „Пиргос”


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *