20180402_105938

БСП – Бургас намира представения отчет за изпълнение на бюджета за формален

Становище на ИБ и групата съветници на БСП – Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2017г.

БСП – Бургас намира представения отчет за изпълнение на бюджета за формален и лишен от аналитичност. Считаме, че финансовите показатели на града и общината се нуждаят от по-задълбочен подход. Неприятно впечатление прави липсата на действително проведено обществено обсъждане, което да осигури публичност и прозрачност на общинските финанси.

Тревожни са тенденциите на все по-голям дял в приходната част на суми, постъпили от разпродажба на общинско имущество. Продължава доста спорната практика временно свободни средства да се задържат, събрани от високата такса битови отпадъци да се държат на влог, вместо да се инвестират в чистотата на града.

„Отчетът за бюджета показва умората на общинската администрация. За Бургас предстоят трудни бюджетни години. Поради липсата на икономически растеж извън сферата на строителството, все повече функции и дейности стават зависими от общинския бюджет“ – Евгений Мосинов (председател на групата общински съветници на БСП-Бургас).

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *