Манолова добави, че има много такива случаи, а на много деца е отказана и наследствена пенсия. „Това трябва да се промени“, констатира тя.

Тя заяви и предложенията за промени в нормативните уредби. Манолова обясни, че изходна точка е, че държавата дължи на децата грижа, общи правила и критерии за получаването на различни социални помощи за подрастващите, които са останали сираци. Предложенията на омбудсмана са:

  1. Промяна в кодекса за соц. отговорност;
  2. Промени в персоналните пенсии, отпадане на подоходен критерии;
  3. Персоналните пенсии трябва да бъдат превърнати в социални и индивидуални помощи;
  4. Да се облекчат процедурите по тези помощи.

Манолова изтъкна, че трябва да бъдат направени промени в правилата за получаване на стипендии за децата сираци. Тя добави, че предлага и промяна в договора за Закрила на детето.

Изнесената статистика по темата сочи, че за 7000 деца в такава ситуация не са поискани детски надбавки. 16 195 са получили наследствена пенсия, а 2455 – персонална, информира общественият защитник.

А по официални данни на МРРБ наследствена пенсия от починал родител получават 24 080 души. А тези деца, които все пак са получили детски надбавки са 14 616.

„Държавата не е с нас, а тя е против нас“, заяви Златина Хаджипанайотова.

Като други участници в работната среща присъстваха Министерство на труда и социалната политика, Комисия за защита от дискриминацията, Националния осигурителен институт, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Национален статистически институт, УНИЦЕФ, Институт за отворено общество, Национална мрежа за децата и Асоциация родители.