От Върховната административна прокуратура (ВАП) е организирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските съвети и посветени на опазване на обществения ред, на провеждане на търговската дейност и т. н.
Конкретно проверката е в контекста на актуалната тема за лятото – шумът от заведенията по Черноморието, който привлече и вицепремиера Валери Симеонов.

анкета

Какво прави Симонов в Слънчев бряг?

Грижи сe за спокойствието на туристите 11.6%

Установява закона 37.1%

Гради лична ПР акция 23.9%

Иска да влезе в новините 5.5%

Излага се 21.9%

Според чл.16а, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23 и 7 часа.

ВАП първоначално е изследвала наредбите, действащи на териториите на общините от Черноморското крайбрежие.

Симеонов дисциплинирал, не търсел адреналин

Симеонов дисциплинирал, не търсел адреналин

Концесионери и наематели клатили държавата през туризма

При това проучване на подзаконовите актове в редакциите, публикувани на съответните интернет-страници, са установени разрешения, с които е въведен различен (по-късен) час, до който е разрешено озвучаването.

Намерени са и разрешения, в които часовият диапазон на забраната е диференциран според местонахождението на заведенията за хранене и развлечения с въвеждане на по-ранен час за жилищни зони и на по-късен за курортите. Такова разграничение обаче законодателят не прави, посочват от прокуратурата.

Конкретните случаи, разкрити до момента, касаят териториите на общини Шабла, Каварна, Варна, Несебър.

С тях са ангажирани компетентните окръжни прокуратури.

Ефектът от проверката се открива в мерки, насочени към отстраняване на незаконосъобразните разрешения с цел спазване на целта на Закона за защита от шума в околната среда за създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум.

Проверката на ВАП продължава.