Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП привлече като обвиняем Даниел Митов – бивш министър на външните работи за безстопанственост.

Той е обвинен в това, че в периода от 15 януари 2016 г. до 31 юли 2016 г., като министър на външните работи, не е положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението на повереното му имущество – предоставен държавен бюджет.

В нарушение на Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки, сключвайки споразумения към договор с МЗХ, Даниел Митов е задължил МВнР да преведе за инкриминирания период (януари-юли 2016) на търговско дружество 700 000 лева чрез МЗХ. Не е предвидил контрол по изпълнението на ценовото предложение по така сключените споразумения.

Обвиняват и Даниел Митов за поръчките в МВнР

Обвиняват и Даниел Митов за поръчките в МВнР

Бившият външен министър влезе в Столичното следствие

От това са последвали значителни щети за МВнР в размер на 494 458,04 лева – сума, която представлява недължимо плащане от МВнР към МЗХ, поради неспазване от страна на търговското дружество на ценовото му предложение.

Даниел Митов е с мярка за неотклонение „Подписка“.

Обвинението е по наказателно производство, образувано на 19 януари от СЗА във връзка с установеното в хода на разследването непровеждане на обществена поръчка от МВнР по реда на Закона за обществените поръчки за осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на външните работи.

Вместо да се спази закона, тъй като са налице основания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, бившият министър Даниел Митов е сключил две споразумения  с Министерство на земеделието и храните, по силата на които са ползвали услугите на търговско дружество чрез МЗХ.

С това търговско дружество МЗХ е в договорни отношения след проведена обществена поръчка за осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на МЗХ.

По същото наказателно производство на 4 май обвинение беше предявено и на бившия заместник министър на външните работи Христо Ангеличин.

Христо Ангеличин се защити с практиката

Христо Ангеличин се защити с практиката

Всичко, което сме правили, са го правили и преди нас

Разследването продължава.