655-402-parlament-narodno-sybaranie

Иван Вълков: Законът за електронното управление предвижда създаването на нова държавна агенция

 

 

„Законът за електронното управление предвижда създаването на нова държавна агенция „Електронно управление“, която да координира всички „електронни“ проекти на отделните администрации, както и да поддържа държавните инфраструктура, информационни центрове и комуникационни мрежи”, съобщи народният представител Иван Вълков (ГЕРБ). Той е член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към НС, където законът за изменение и допълнение беше приет на редовно заседание.

Агенцията ще одобрява и всички нови обществени поръчки в областта на електронното управление, така че държавата да не плаща по два пъти за едно и също нещо или за нецелесъобразни проекти. Трябва да бъде създадено и държавно предприятие „Единен системен оператор“, което да разработва държавни електронни услуги и да управлява проекти, които засягат множество администрации.
„Част от мотивите за промените са, че през последните 15 години отделните администрации провеждат некоординирани политики по електронизиране на услугите си и градят собствен капацитет и инфраструктура, обслужващи предимно собствените им вътрешни нужди. Липсват законоустановени механизми за хоризонтална координация и приоритизиране на интервенциите в областта на електронното управление. Това налага централизирането на усилията по въвеждане на електронно управление в единна структура, което ще елиминира дублирането на инфраструктура и системи в администрациите, ще осигури ясни правила за допустимост на проектите за електронно управление и ще оптимизира съществуващите процеси в администрацията”, казва Иван Вълков.

С промените се регламентира правото на достъп на лицата до историята на обмена на документи и данни, отнасящи се към тях, с цел повишаване доверието и прозрачността в системата.

Законопроектът премахва и множество пречки пред изпълнението на електронно управление чрез изменителни разпоредби в редица закони, които до момента са били в противоречие с основни концепции на електронното управление и са възпрепятствали принципа за еднократно събиране на информация и многократното й използване.

Предстои законът да бъде гласуван и в пленарна зала.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *