Гален Иванов

ЩЕ СПРЕ ЛИ ПЕСЕНТА НА КОЗАТА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ?

 

g_chaldykovД-р Георги Чалдъков

Член на Международната академия на сърдечносъдовите науки

Председател на Българското дружество по клетъчна билогия

Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна

 

Най-разпространените болести през последните 40-50 години в света са сърдечнометаболитните – атеросклероза, хипертония, затлъстяване (обезитас), захарен диабет тип 2, метаболитен синдром и техните усложнения – сърдечен  инфаркт и мозъчен инсулт. Те са мултифакторни болести, предизвикани са от действието на много рискови фактори. Едни от тях са свръхконсумация на мазнини и сол (натриев хлорид), тютюнопушене, занемарена физическа активност, ниска здравна култура – така те ни отмъщават с инсулти, инфаркти и злокачествени тумори.

С бедност, неграмотност и нездравословенначин на живот, водещи до болести и ранна смърт на демоса, в България се провежда хроничен демоцид(гр. demos – народ, лат. сaedere– убивам). Към тях се прибавят  и хилядите жертви от пътни катастрофи, наводнения, пожари, барутни взривове и други беззакония. И около тримилиони емигранти. На фона на  гръмко демонстрираната „грижа за народа“ – най-лицемерната демофилия, корените на този  демоцид  са алчността и липсата на съпричастност и справедливост от страна на депутати, министри и бизнесмени.

По даннни на Световната здравна организациябългарите сме на първите места в света по смъртностот мозъчни инсулти, миокардни инфаркти и злокачествени тумори. Поданни на Националния статистически институт оттези и други болести през 2016 г. са умрели 107 580 българи – един голям български град. От тях около 72 000 – от инсулти и инфаркти, около 19 000 – от злокачествени тумори. Презсъщата година обаче са родени значително по-малко деца– 64 984. И предизвиканият спадна населението в България е 42 596 годишно от общо 7 милиона и 101 859 български граждани към 31 декември 2016 г.

Като разделим 107 580 на 365, се получава 294 – ужас, толкова много хора умират всеки ден в България! А сераждат само 178 деца дневно. Спрямо природните бедствия това означава, че всекидневно се късат стените на 29 язовира (10 бяха жертвите от наводнението в село Бисер) и всекидневно стават 22наводнения (13 бяха жертвитев квартал „Аспарухово“ във Варна).

Така в България продължава песента на козата (гр. tragos – коза, aeidein – пея) – трагедия (tragoidia).Това е най-тревожното национално явление, на което депутати, правителство и президент, заедно с лекари, учени и учители, трябва ПРИОРИТЕТНО И ДЪЛГОСРОЧНО да противодействат, за да преодолеем демографската катастрофа, в която Дамоклевият меч пада предимно на главите на българите – етносът, който дава името на страната. Другото е „Представи си България без българи“ – най-тъжният български фолклор!

Обаче, кои научни звена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българската академия на науките(дори и в медицинските университети) могатда решават тези сложни, мултифакторни проблеми, когато в тях – парадоксално за страна с такава висока смъртност – няма активно, целенасоченои ДЪЛГОСРОЧНО действащи научни институти по превенция на сърдечнометаболитните и туморни болести!?И всичко това „в лицето” на повече от тревожната статистика – при население  малко над 7 милиона, около 90 хиляди българи умират годишно от тези болести!

Задължително е политиците да разберат, че„Опитимистична теория за нашия народ може да има обществено значение само доколкото е научна” – както пише Иван Хаджийски в „Бит и душевност на българския народ”. Това, пренесено към демографската политика, означава създаването и изпълвяването на програми, базирани на съвременната превантивна, терапевтична и репродуктивна биомедицинска наука (science-based biomedicine).

Съответно, демографската политика трябва да бъде ПРИОРИТЕТНО и ДЪЛГОСРОЧНО насочена към намаляване на смъртността,  увеличаване на раждаемостта и повишаване на качеството на живот в България.(Обсъжданото от екипа на зам. министъра Валери Симеонов е също рационално – например, привличане на българи, живеещи в други страни, и завръщане на българи-емигранти. Но това е непълно и мандатно решаване на проблема.)Например, правителствотона Япония, която имаше много висока смъртност от мозъчни инсулти през 1960-1970-те години, създаде Japan Stoke Prevention Center (в който работих през 1986-1987 г.) и други специализирани научни звена, осъществавянето на чиито ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМИ успя да реши този проблем – смъртността от мозъчни инсулти бе многократно намалена. Това наистина е национално постижение  с огромен медикосоциален и икономически заряд. И пример за следване.от България.

Послепис

С речите си в парламента и с памфлета „Българските ужаси и Източният въпрос” (Bulgarian Horrors and theQuestion of the East), публикуван през 1876 г., Уилям Гладстон привлича вниманието към България за зверствата при потушаване на Априлското въстание по време на турското робство. Когато България е вече свободна в Лондон при Гладстон пристигат българи да му благодарят. Ето част от разговора между Гладстон и българите.

– Като се освободихте имате ли хора, готови да поемат управлението? – запитал Гладстон.

– Имаме – отговорили българите.

– Какви хора имате?

– Имаме богати, имаме и просветени хора.

– А цялостни хора имате ли? – запитал Гладстон.

– Какви са тези цялостни хора?

– И богати, и просветени – отвърнал Гладстон.

– Не, такива хора нямаме – казали българите.

– Щом като нямате цялостни хора, няма да направите нищо, защото просветените, като вземат властта, се стремят да забогатяват за сметка на народа, а богатите, като вземат властта, се представят за просветени и вършат пакости на народа – казал Гладстон.

Внимавайте тук добре, драги читатели: цялостните българи са водачи и строители на нацията. Иска ми се да вярвам, че Валери Симеонов е наистина цялостен българин, ще си намери мозъчен тръст (think tank, “Man thinking”)и щезапочне спирането на българската песен на козата.Амин!

 

 

Print Friendly

Автор: Д-р Георги Чалдъков


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *