3_9024

Трите последни мониторинги и ретроспекция на Общинския съвет –Несебър

                                                                                                                  Корелационният  анализ показва с най-висок статус са съветникът Костадин Нищелков и заместник-кметът на Община Несебър Виктор Борисов                                                                                                      

       След последния мониторинг на заседанието на Общинския съвет показват, че проведените докладни записки са от:                                                                                                                                                         Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 5/14,28 %                                                                                       

 Дочка Маринова- секретар на Община Несебър- 1/2,85 % .                                                                                

Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 4/11,42 %.                                                               

Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 24/68,57%                                                

Николай Орешков – архитект на Община Несебър- 1/2,85%.                                                                                

 Забележка: допълнения към 35-те точки  има и добавена 1 точка                                                                                                                  

Наличният мониторинг за обработка на статистическите данни в трите мониторинга, използвани за изучаване на коефициенти между променливи показва, че от 35 точки, те съвпадат с 35. При анализа на сравняването на  коефициентите на корелацията между тройките променливи, за да се установят статистически взаимозависимости между тях показват, променливост в заявените точки.

Съотношенията за кмета Николай Димитров спадат от 39,65 % на 25,71 % и спадат на 14,28 %, а за заместник-кмета Виктор Борисов се увеличават от 39,62% на 57,14 % и достигат до 68,57%.Нараства и съотношенията за председателя Румен Кулев в началото от 1,88 % до 11,42 % и съвпадат с 11,42 %                                                                                                     

За разлика от докладните записки, докладванията от комисиите също са променливи:                                                                                                                                             

 Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решениятана Общински съвет  докладва 4/7,54%,  6/17,14% и 7/ 20%.                                                                                                

Върбан Кръстев – председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми докладва 6/ 11,32%, 6/17,14% и 5/14,28 %.                                                                           

Атанас Терзиев – председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейностие докладва 1/ 1,88% , 2/2,85  %, и 1/2,85 %.                                                                                                                                                                  ССлавчо Станелов – зам.председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятияе докладва 7/13,20 %, 12/34,28 % и 9/25,71 %.                                                                                                                                                             

 3_9023Костадин Нищелков – председателна Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 35/66,03 % ,9/25,71% и 13/37,14 %..                                                                                                                                          Съотношениета за Костадин Нищелков достига от 66,03% до 25,71 % и се увеличава до 37/14 %, а при Славчо Станелов се увеличава от 13,20 % на 34,28 % и спада до 25,71%, на Петър Тодоров- от 7,54 % на 17,14 % и се увеличава до 20,00%, на Върбан Кръстев от 11,32 % на 17,14 % и спада до 14,28 %, а на Атанас Терзиев от 1,88 % на 2,85 % съвпада на 2,85 %.                                                                                                                                                    В трите мониторинга от статистиката е за изследването на връзка между случайните променливи.А в корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини.

Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между две случайни променливи. Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация.

Те бяха проверени  и установени в трите социологически сондажи от агенция „Статус” през м. декември 2018 и м.януари 2019, осем  месеца преди предизборната кампания 2019 в община Несебър.

                               Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *