1-44

ГЪЛЪБИ И ЯСТРЕБИ

 

Или оцеляване на съпричастните

 

g_chaldykovД-р Георги Чалдъков

 

Военните действия никога на правят живота

на обикновените хора по-добър.

Новак Джокович, US Open-2013, Ню Йорк

 

В„Про­изход на видовете“, публикувана през 1856 г., Чарлз Дарвинсъздава основите на съвре­менната еволюционна биология –оцеляването и стабилността на една социална група в голяма степен зависят от сътрудничеството на отделните членове помежду им и с членове на други групи. „Това сътрудничество трябва да бъде изградено на основата на алтруизъм и съпричастност“ – каза Ернст Маир на лекцията си в Стокхолм.*

През 1982 г. Джон Мейнард Смитпубликува книгата„Еволюция и тео­рията на игрите“. В нея той обяснява защо за представители на един и същ жи­вотински вид – с изключение на човека – не е характерно да се убиват един друг при решаването на конфликтни ситуации.Внимание,той пише, че за спорещите страни е най-добре да избягват ескалацията на конфликти.Това е концептуализирано от Мейнард Смит катоеволюционно стабилна стратегия (evolutionarily stable strategy).

Накратко, съпричастността– не агресията – прави по-стабилно човешкото общество.С термините на еволюционната теория, оцеляване на най-хубавите(survival of the nicest – не в козметичния, а в смисъла на съпричастността) е по-ефективна– и желана –  стратегия,отколкото оцеляване на най-приспособените (survival of the fittest).

Българските ястреби обаче не мислят така –тяхната стратигия е оцеляванена най-въоръжените(survivalof the most armed).Те са съавтори на тази антихуманна политическа доктрина. По време на войната в Афганистан и Ирак тепропагандираха за участието на България. В Ирак бяха убити повече от650 000 мирни иракчани и повече от 15 000 иракски, американски и от други армии войници, включително 13 българи.

Тези дни, лидерът на ястребите – алфа ястребът –,верен на нрава си, изрече: С Русия трябва да се говори много вежливо и добре въоръжено. Това е ключът за преговорите – колкото си по-добре въоръжен, толкова си по-добре подсигурен.“Вежливо въоръжение – какво лицемериена дипломатическия език!(Когато две думи се срещнат за първи път, се получава метафора. В случая с „вежливото въоръжение“ обаче може да се получи опасен конфликт).

Любовта, смирението и прошката са ценности на християнството. Дресурата – на политиката. Чрез нея цели народи вървят по моркова-и-тоягата на великите сили. Книгата Might Is Right or Survival of the Fittest(В силата е правото или оцеляване на най-приспособените), публикувана през 1890 г. в Англия, описва една от най-аморалните политически доктрини. Един от изводите  е, че “ние трябва да сме по-силни, за да се борим със силния” (we have to be mighter to fight might). Когато това се прилага в политиката,става опасно.

България от векове е мишена на „правото е на силния“ – на 13 юли 1878 г. в Берлин Великите сили най-безцеремонно Я разкъсват. През 1945 г. България е разпъната на кръста на СССР, Англия и САЩ, през 1944-1989 – на Съветския съюз. През последните 28 години – на САЩ, ЕС, НАТО и Русия.

Време е да кажем: стига толкова на тези ястреби и ястребки – локални и прелетни!По Via Pontica(черноморски път)и Via Aristotelis(задбалкански път, описан още от Аристотел) трябва да летят бели гълъби и щъркели, а не ястребите на НАТО и Русия.

И да помним, че най-големият недостатък на човек е устойчивата аморалност – написано от Достоевски в “Записки от подземието”. Когато  се проявява от единмного ерудираниястреб,  устойчивата аморалностстава много опасназа България.Научни изследвания показват, чебедните „ястреби“, сапо-разумниот богатите.**

И, че гълъбитепродължават да пеят(песните на Джон Ленън):

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

 

*  На 23 септември 1999 г. Шведската кралска академия на на­уките връчи Крафурдовата награда за биологични науки– по един златен медал и по 200 хиляди щатски долара – на Ернст Маир (САЩ), Джон Смит (Великобритания) и Джордж Уилямс (САЩ) – за „техните фундаментални приноси за концептуално­то развитие на еволюционната биология“.Холгер Крафурд е шведски индустриалец – през 1980 г. той завещава богатството си за ежегодни награди за астрономия, математика, геология, биологични науки и за лекуване на ревматоидния артрит, от който самият той е боледувал. Така са уважени и други научни постижения, за които Алфред Нобел не е дал от наследст­вото си.

**Brienza JP, Grossmann I.Social class and wise reasoning aboutinterpersonal conflicts across regions, personsand situations. Proceedings of the Royal Society B 2017; 284: 20171870. DOI: 10.1098/rspb.2017.1870.

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *