Окръжният съд в Пловдив отмени като незаконосъобразен отказа на длъжностно лице от Агенцията по вписванията да впише в Търговския регистър увеличаването на капитала на дружеството „Пълдин туринвест“ от близо 178 млн. на над 194 млн. лв., съобщи БНР. Решението не подлежи на обжалване.

Капиталът на дружеството бе увеличен, след като община Варна му прехвърля акциите си от „Международен панаир Пловдив“ АД съгласно решение от проведеното през януари извънредно общо събрание на акционерите.

Съдът приема, че мотивите за отказа за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, свързани с актулността на оценката на акциите, са в пълно противоречие с правната същност на апорта. Той дава и задължителни указания въпросното вписване да бъде извършено.

Търговското дело по жалба на Георги Гергов бе разпределено на случаен принцип в присъствието на медиите на съдия Симеон Захариев. С предишно свое решение по друго дело Захариев отхвърли жалба на кмета на Пловдив Здравко Димитров срещу увеличението на капитала на „Пълдин туринвест“ с апорта на варненските акции. То не беше оспорвано на по-висока инстанция.

Припомняме, че бизнесменът Георги Гергов обжалва пред Окръжния съд в Пловдив отказа на Търговския регистър да впише апорта на варненските акции в „Пълдин туринвест“, а от ДБ внесоха молба в съда делото да бъде разпределено на случаен принцип.

През ноември 2022 г. бизнесменът Георги Гергов, който е и бивш кадър на БСП, придоби акциите на община Варна в капитала на „Пълдин туринвест“ и стана мажоритарен собственик със 79% от дяловете в Панаира. Гергов посочи, че е готов да дари на общината площ в панаира и там да бъде изградена нова опера. Тази схема и това предложение не са нови, след като Георги Гергов се опита да ги приложи и през 2017 г.

И до този момент не беше ясно обяснено защо и как община Варна продължава да притежава въпросните акции, въпреки че през 2017 г., при първия опит да бъде прокарана тази схема, Изпълнителната комисия на ГЕРБ и лично премиерът тогава Бойко Борисов наредиха на Варна да върне акциите в Министерство на икономиката.

В края на месец април прокуратурата също подхвана казуса с Пловдивския панаир.

Пловдивският кмет не вижда защо го търсят и питат за Пловдивския панаир

Пловдивският кмет не вижда защо го търсят и питат за Пловдивския панаир

Здравко Димитров нямал право да говори