24 _5925 copy

СТАРТ ЗА 2019 ГОДИНА- ПОДГОТВЯТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

На основание чл. 23 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация  в четвъртък – 24.01.2019 председателят на Общинския съвет Румен Кулев е насрочил заседания на постоянните комисии.

   На съвместното заседание на  общ въпрос, разглеждане бюджета на община Несебър за 2019,  ще започне от 10 ч.

Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет ще работи от 13:00 – 13:45 ч.                                                                                                                      

  Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности  заседава от 13:45 – 14:00 ч.                                                                                                     

Комисията  по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  ще започне от  14:00 до 14:30 ч.                                                                                      

Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда ще започне от 14:30 – 15:30 ч.                                                                              

 Последната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми  започва от  15:30 ч.                                                                                                         
Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *