12 с

Само в Несебърският вестник-Музей!

ЧЕТЕТЕ ЗА ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ!АБОНИРАЙТЕ СЕ!

 

 

130str Осигурете си “Слънчев бряг прес” с 12-месечен абонамент кат.№2532-за 30 лв

 С кат.№2533-за ученици, студенти, пенсионери и инвалиди-ще ви струва два пъти  по-евтино- 15 лв.

         Ако случайно имате проблеми в пощата, в редакцията абонаментът Ви е сигурен! Възползвайте се! Не пропускайте момента за абонамента!!!

 

В новото издание на вестника,отпечатано на рециклирана хартия,може да прочетете всичко за Наредба №11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

 

На територията на Община Несебър се събират следните местни такси:

– за битови отпадъци;

-за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

-за ползване на детски ясли, детски градини,  детски кухни,  специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги;

-за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;

-за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

-за технически услуги;

-за административни услуги;

-за откупуване на гробни места;

-за притежаване на куче,

– други местни такси, определени със закон.

В преходните и заключителните ни разпоредби на Наредба №11 пише:

  • 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
  • 2.Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и отменя досега действащата Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и  цени на услуги  на територията на Община Несебър.
  • 3 Наредбата е приета е с решение № 918 на Общински съвет,  протокол № 33/18.12.2018 г. и влиза в сила от 01.01.2019.

 

Четете за да знаете! АБОНИРАЙТЕ СЕ !

СЕГА Е МОМЕНТА ЗА АБОНАМЕНТА!!!

              

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *