1 Румен Кулев

Румен Кулев обяви публично обсъждане

Председателят  на Общински съвет-Несебър Румен Кулев обяви публично обсъждане

На основание чл. 140 ал.4 и от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от kмета на Община Несебър, отчет за изпълнението на бюджета на Община Несебър за 2018г., Румен Кулев уведомява местната общност, че на 17.06.2019  от 10:30 ч. в зала „Мелсас“ в гр. Несебър, ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на община Несебър за 2018г.

На публичното обсъждане,  Кулев поканва да вземат участие всички заинтересовани лица от местната общност на Община Несебър.Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет най-късно до 17 ч. на 14.06.2019.

               Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *