OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Първи 10 точки от сесията на ОбС-Несебър на 31 януари1

Най-важния въпрос,който ще се обсъжда е Проектобюджета на община Несебър за 2019 година                                      

 

Първата точка на 31 януари е за организацията и безопасност на движение на територията на община Несебър.

По точка 2 е за определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Точка 3 е за определяне на представители на Общинския съвет за членове на експертния съвет по реклама.

По точка 4 ще докладва Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър по отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. май м. декември 2018, включително.

По точка 5 е по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

 

По станалите пет точки са за: предоставяне за временно и безвзмездно ползване на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Несебър на 1 брой лек автомобил, собственост на община Несебър, предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ  – Несебър на 7 броя леки автомобили, собственост на община Несебър, приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2018 г., приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2019 г и предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.

            Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *