IMG_6713 copy-1

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ГОДИШЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ГОДИШЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ  И ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 на община Несебър

 

В Демонстрационния център на занаятите  се състоя публично обсъждане на окончателния годишен план на бюджет 2016 г. и отчета на бюджета на Община Несебър за същата година. Срещата се водеше от ресорния заместник-кмета Иван Гургов, данни за разпределението и разходването на средствата изнесоха началникът на отдел „ФСО“ Георги Маринов и Клара Каравасилева-директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“.                                                     

 

Заместник-кметът Иван Гургов изтъкна върху факта, че бюджетното салдо на Община Несебър за 2016 г. е +12 900 хил. лв. Присъстващите бяха запознати и с осредненото равнище на събираемостта на данъци за страната, което е 71,51 % за 2016 г., като за Община Несебър този процент е 72,2%. Бяха изнесени данни, че в бюджета на общината за 2016 г. са планирани приходи от имуществени данъци 26 400 000 лв., като отчетът към 31.12.2016 г. показва събираемост в размер на 26 443 595,00 лв.

С най-голям относителен дял се оказват постъпленията от приходи от общински такси – 12 863 052,00 лв. в т.ч битови отпадъци – 10 371 040,00 лв., и приходите от технически услуги – 556 218,00 лв.; концесии – 1 513 777 лв. и приходи и доходи от собственост – 3 837 159 лв.Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия е 0 % при средно за страната над 7 %.

Присъстващите бяха информирани, че продължава доброто сътрудничество между Община Несебър и Министерството на финансите чрез системата за обмен на информация. Благодарение на нея се предоставя информация за платените данъци и такси от физически и юридически лица, което е основа за развитие на национално ниво нови услуги /разработват се системи за електронно подаване на декларации /. Освен това на Община Несебър се предоставят данни от регистъра на пътните превозни средства.

Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *