35 copy

Несебърския парламент стартира на 31 януари в последната година на мандата

 По 35 точки гасуват съветниците  в проекто дневния ред на Общинския съвет в Несебър в първото за годината заседание

  На 31 януари  е първото за годината заседание на Общинския съвет в Несебър, обявено от председателя на Общинския съвет Румен Кулев.                                                                          

 В заседателната зала „Мелсас” Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет ще представи 7 точки.                                                                                                                                                 

  С една точка ще докладва  Атанас Терзиев – председателят на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности.

Славчо Станелов – зам.председателят на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятияе ще докладва по 9 точки, а по 5 точки ще докладват Върбан Кръстев – председателят на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми.  

Последните 13 точки са от Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

По точка 18 е докладна записка вх.№ 035/16.01.2019 г. от Николай Димитровкмет на община Несебър, по  проект за бюджет на община Несебър за 2019 г.

                                                                                                                   Максим  МОМЧИЛОВ                                                                      

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *