2026

Несебърския парламент откри новата сесия с 27 точки от дневния ред

На 20-тото заседание на Общинския съвет проектодневният ред бе включвен от  26 точки, а след това бе гласувано за още една точка. По точка първа  от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2017 г., Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници приеха решение  № 606 по отчета на кмета.

На състоялата се сесия с участието на председателя Румен Кулев, започна и продължи заседанието по 3 точки, докладвани  от Петър Тодоров – по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

От комисията, оглавявана от Пейко Янков – по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия бяха докладвани 5 точки, от  комисията, оглавявана от Върбан Кръстев – по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми точките бяха 3, а от последната комисия, оглавявана от Костадин Нищелков – по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда се гласува по 15 точки.

Максим Момчилов

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *