20180417_103807

Младежите от БСП-Бургас питат

Позиция на МО на БСП – Бургас

 

В началото на миналата седмица, по време на нарочна пресконференция, БСП – Бургас изнесе констатации по повод изградения Спортен комплекс „Парк Арена” със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас.

Неразбираемо и неприемливо за нас е, че вече една седмица общинската администрация отказва да отговори на поставените въпроси:

  1. Стойността на част „Конструкция“ по модул А „Закрит плувен басейн” (4 040 454,59 лв без ДДС) е увеличена с 1 248 954.18 лева без ДДС, т.е. с 31%. Какви действия е предприела Община Бургас, за да предотврати оскъпяване на предварително договорената стойност? Потърсила ли е обезщетение от проектанта, изготвил идейния проект, и ако не е (т.е. проектът е изряден), на какво основание е изплатена допълнителната сума на строителя?
  2. В подписания договор за изпълнение на обществената поръчка е заложено изграждане на трибуни на стойност 708 398.95 лева без ДДС. Видно от завършения и въведен в експлоатация строеж, трибуни не са изградени. Вместо трибуни са изградени два допълнителни паркинга (обща площ под 2000 кв.м) и детска площадка, които пряко сили могат да се остойностят на 200 000 лв. без ДДС. Няма представени заменителни таблици и изменение на договора в Профила на купувача на Община Бургас, което е нарушение на ЗОП и на Правилника за приложение на ЗОП. Къде е разликата от 500 000 лв.?

Ние подкрепяме всяка инвестиция в Бургас, която би довела до увеличаване на работните места и повишаване на стандарта на живот. Когато инвестицията се прави с обществени средства, от общинския бюджет, с парите на бургазлии, се очаква пълна прозрачност на направените разходи. В случая със спортния комплекс „Парк Арена” в ж.к. „Славейков” това не е така.

Продължаваме да очакваме отговорите на поставените по-горе въпроси. Оглушителното мълчание на Община Бургас може да бъде сметнато от бургазлии за съгласие с направените констатации за нередности при изграждането на комплекса.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *