Общинските съветници в Добрич ще бъдат глобявани с по една, две или максимум три заплати, ако бъдат засечени да нарушават нормите на етичното поведение, съобщи БТА.

Това е записано в предстоящия етичен кодекс, който ще влезе в сила съвсем скоро. Такъв досега не е имало, а след края на януари вече ще бъде факт в общината.

Наказанията ще се налагат след тайно гласуване в Общинския съвет с мнозинство повече от половината общински съветници.

Гражданите могат да дадат своите предложения за допълнения на кодекса в публично обсъждане, което ще се проведе до 27 януари.

Тройно скачат санкциите за отсъствие на плевенските общинари

Тройно скачат санкциите за отсъствие на плевенските общинари

До 800 лв. ще плащат, ако не изпълнят и квота за гласуване

Проектът на кодекса предвижда още, че общинските съветници няма да имат право да приемат подарък или каквато и да е друга имотна облага.

Документът, разбира се, дава и уточнение какво означава „подарък“. Това е „всяко имуществено или неимуществено право, оценимо в пари, предоставено на общински съветник, за да окаже влияние върху него при изпълнение на обществените му задължения или като отплата за негово действие или бездействие“.

В кодекса са посочени още и качествата, които общинските съветници трябва да отстояват. Те са: обективност, компетентност и безпристрастност. Специални разпоредби пък определят взаимоотношението между обществен дълг и личен интерес, както и поведението на съветниците в заседателната зала.