full screen background image
2- 2211

В Несебър започна издаване на разрешенията за таксиметров превоз

В Несебър започна издаване на разрешенията за таксиметров превоз от 15 октомври до 15 ноември 2017                                                                                                                                         

Таксиметровите автомобили са  определени  на 690.                                                                                                                       

                                                                                                         

     Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници, по предложение на кмета на Община Николай Димитров, прие решение № 608 на основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. З от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници определя срока на валидност на разрешението, издавано на превозвачи на база списък към Удостоверението за регистрация за календарната 2018г. за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за 2018 г.,издадено от кмета на общината със срок до 31.12.2018 г.

Определен и срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз от 15.10.2017  до 15.11.2017 г.                                                                                                                                  

На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите се извършва, както следва на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на теритоирята на Община Несебър за календарната 2018 г. за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удосотверението за регистрация.

На същото основание се определя общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2018  да бъде 690 /шестстотин и деветдесет/ броя; издаването ще се извършва само при представяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници се въвеждат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2018г. година за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло, съгласно приложен образец.

На основание чл. 24а,ал.11 от Закона за автомобилните превози определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2018г. година на територията на Община Несебър, а именно : минимална дневна тарифа в размер на 1.00/един/лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00/един/лев, максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лв и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лв.                                                                                                                                                              На основание чл.47,ал.1 от Наредба№34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници са определени  местостоянки в: Несебър- Стара и Нова част, пред Градския стадион, кк „Слънчев бряг”, Свети Влас, Обзор и Равда  за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от Община Несебър.

Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *